Strokovnjaki za znanstvene raziskave

Ste nadarjen strokovnjak na področju znanstvenih raziskav? Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije išče motivirane strokovnjake, predvsem za delo na lokacijah Sevilla, Petten, Ispra, Geel in Karlsruhe.

Skupno raziskovalno središče je v tesnem stiku s procesi oblikovanja politik ter služi skupnemu interesu držav članic, obenem pa je neodvisno od posebnih interesov.

Kot strokovnjak za znanstvene raziskave boste skrbeli za znanstveno in tehnično podporo po meri uporabnikov pri zasnovi, razvoju, izvajanju in spremljanju politik EU.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati z 21. februarjem!

 

Pogoji za prijavo

Za prijavo morate imeti državljanstvo EU ter temeljito obvladati enega od 24 jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino ali španščino.

Poleg tega morate imeti končan vsaj štiriletni visokošolski študij na ustreznem znanstvenem področju, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami, ali vsaj triletni visokošolski študij na ustreznem znanstvenem področju, ki mu sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj.

 

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam