Specialister inom vetenskaplig forskning

Är du en kunnig specialist inom vetenskaplig forskning? Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum söker motiverade medarbetare för olika jobb i främst Sevilla, Petten, Ispra, Geel och Karlsruhe.

Gemensamma forskningscentrumet bedriver forskning till stöd för den politiska beslutsprocessen, i EU-ländernas gemensamma intresse och oberoende av särintressen.

Som specialist inom vetenskaplig forskning ska du ge kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för utformningen, utvecklingen, genomförandet och övervakningen av EU:s politik.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 21 februari.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska, franska, tyska, italienska eller spanska.

Du måste dessutom ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år inom ett relevant vetenskapligt område, följt av minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till arbetsuppgifterna eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år inom ett relevant vetenskapligt område, följt av minst sju års yrkeserfarenhet.

 

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista