Секретари

Начало > Секретари
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Търсите интересна кариера в областта на секретарството? Институциите на ЕС търсят многоезични и поливалентни секретари (SC1/SC2) за извършване на различни секретарски задачи в техните ведомства.

Това е чудесен шанс да станете част от динамичната и многоезична работна среда на едно от ведомствата във всички европейски институции и да получите множество възможности за растеж и развитие по време на вашата кариера.

Като секретар ще изготвяте, управлявате и финализирате документи и файлове, ще подпомагате организацията и координацията на дейностите на отдела и/или департамента (срещи, официални пътувания) и ще търсите, съставяте и разпространявате информация (актуализиране на бази данни, файлове).

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (един от 24-те официални езика) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски), тогава вие сте човекът, когото търсим!

Не забравяйте, че трябва да сте завършили средно образование, удостоверено с диплома, която дава достъп до образование след завършено средно образование, или професионално обучение, последвано от най-малко 3 години професионален опит в областта на секретарските дейности (позиции SC1). За да кандидатствате за по-висока длъжност (степен SC2), трябва да имате поне 7 години професионален опит в тази област

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Срокът за кандидатстване започва на 25 юни 2020 г.