Administrativní pracovníci

Úvod > Administrativní pracovníci
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Máte zájem o atraktivní kariéru v administrativní sféře? Orgány a instituce EU hledají polyvalentní administrativní pracovníky ovládající několik jazyků (SC1/SC2), kteří budou v rámci svých útvarů vykonávat různé administrativní úkoly.

Jedná se o vynikající příležitost, jak se stát součástí dynamického, mnohojazyčného kolektivu v některém z oddělení evropských orgánů a institucí a urychlit svůj profesionální růst a rozvoj.

Mezi úkoly administrativních pracovníků patří příprava, správa a finalizace dokumentů a spisů, podpora organizace a koordinace činností oddělení anebo odboru (schůze, služební cesty) a vyhledávání, sestavování a předávání informací (aktualizace databází a souborů).

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň 2 úředních jazyků EU: důkladnou znalost jazyka 1 (jednoho z 24 úředních jazyků EU) a uspokojivou znalost jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Dalším předpokladem je dokončené středoškolské vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, nebo odborná příprava a následně nejméně tříletá odborné praxe v administrativní oblasti (třída SC1). Abyste se mohli ucházet o vyšší pozici (třída SC2), budete potřebovat odbornou praxi v délce alespoň sedmi let v dané oblasti

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 25. června 2020.