Sekretärid

Avaleht > Sekretärid
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Otsite tavapärasest erinevat sekretäritööd? ELi institutsioonid otsivad oma osakondadesse sekretäritööga seotud ülesandeid täitma mitut keelt valdavaid ja mitmekülgsete oskustega sekretäre (palgaastmed SC1 / SC2).

See on suurepärane võimalus liituda kiiresti areneva mitmekeelse töökeskkonnaga Euroopa institutsioonide osakondades, kus pakutakse rohkelt karjääri- ja tööalase arengu võimalusi.

Sekretäri ametiülesannete hulka kuuluvad dokumentide ja toimikute ettevalmistamine, haldamine ja viimistlemine, üksuse ja/või osakonna tegevuse (koosolekud, ametisõidud, ajakava) korraldamise ja koordineerimise toetamine ning teabe otsimine, koostamine ja levitamine (andmebaaside ja failide ajakohastamine).

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kui olete ELi kodanik ja oskate vähemalt kahte ELi keelt – väga heal tasemel 1. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel) –, siis esitage kandideerimisavaldus!

Teil peab olema lõputunnistusega tõendatud keskharidus, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, või kutsealane koolitus ning keskharidusele või kutsealasele koolitusele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus sekretäritöö valdkonnas (palgaaste SC 1). Kõrgema palgaastme (SC 2) konkursil kandideerimiseks on vaja vähemalt seitsmeaastast erialast valdkondlikku töökogemust

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 25. juunist 2020.