Sihteerit

Etusivu > Sihteerit
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Onko tavoitteenasi sihteerin ura, jolla on tavallista korkeampi profiili? EU:n toimielimet etsivät osastoilleen monikielisiä ja monitaitoisia sihteereitä (palkkaluokkiin SC 1/SC 2) suorittamaan erilaisia sihteeritehtäviä.

Tämä on erinomainen tilaisuus tulla osaksi dynaamista, monikielistä työympäristöä. EU:n toimielinten eri osastot tarjoavat sinulle tilaisuuden kasvaa ja kehittyä koko urasi ajan.

Sihteerin tehtäviin kuuluu asiakirjojen ja tiedostojen valmistelu, hallinnointi ja viimeistely, yksikön ja/tai osaston toimintojen (kokoukset, virkamatkat) järjestämisen ja koordinoinnin tukeminen sekä tietojen hankinta, kokoaminen ja jakaminen (tietokantojen ja -aineistojen päivittäminen).

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava jonkin EU-maan kansalainen ja osattava vähintään kahta EU-kieltä. Näistä toisessa (kieli 1 – yksi EU:n 24 virallisesta kielestä) hakijalla on oltava perusteellinen taito. Toisen kielen (kieli 2) on oltava englanti tai ranska, ja siinä hakijalla on oltava riittävä taito.

Hakijalla on oltava keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, tai ammatillinen koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus sihteerintehtävistä (palkkaluokan SC 1 virat). Ylemmän palkkaluokan (SC 2) virkaan edellytetään vähintään seitsemän vuoden työkokemusta sihteerintehtävissä

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa.

Hakuaika alkaa 25.6.2020.