Rúnaithe

Etusivu > Rúnaithe
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

An bhfuil gairm bheatha rúnaíochta de shaghas nua uait? Tá Institiúidí an Aontais Eorpaigh ar lorg rúnaithe ilteangacha ildánacha (SC1/SC2) chun cúraimí riaracháin éagsúla a dhéanamh laistigh dá ranna.

Is iontach an deis é seo a bheith ag obair i dtimpeallacht oibre fuinniúil ilteangach, i ranna uile institiúidí an Aontais Eorpaigh, ina bhfuil go leor deiseanna ó thaobh fás agus forbairt gairme.

Agus tú i do rúnaí, beidh na cúraimí seo a leanas ort: doiciméid agus comhaid a ullmhú, a bhainistiú, agus a bhailchríochnú, tacú le heagrú agus comhordú gníomhaíochtaí an aonaid agus/nó na roinne (cruinnithe, taisteal oifigiúil) agus faisnéis a aimsiú, a thiomsú agus a scaipeadh (bunachair sonraí agus comhaid a thabhairt cothrom le dáta).

Cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil dá bhfostaithe maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus an cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna, cóir chomhionann agus rochtain chomhionann ann do na hiarrthóirí uile. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

 

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Más saoránach den Aontas Eorpach thú agus eolas agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh : eolas cuimsitheach agat ar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) agus eolas sásúil ar theanga 2 (Béarla nó Fraincis) ansin is tú an duine atá á lorg againn!

Ná déan dearmad nach mór duit oideachas meánscoile a bheith agat agus dioplóma bainte amach dá bharr lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile, nó oiliúint oibre, agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse na rúnaíochta (poist SC1). Chun iarratas a dhéanamh, ar an ngrád sinsearach (grád SC2) ní mór duit 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre sa réimse a bheith agat. 

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais ar an leathanach iarratais thíos.

Is féidir iarratas a dhéanamh ón 25 Meitheamh 2020.