Sekretoriai

Pradžia > Sekretoriai
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Žvalgotės sekretoriaus darbo, kuris būtų nevisiškai toks kaip kiti? ES institucijos ieško daugiakalbių plačios specializacijos sekretorių (SC1/SC2), kurie galėtų atlikti įvairias sekretorių užduotis.

Tai puiki galimybė įsilieti į daugiakalbę dinamišką Europos Sąjungos institucijų darbo aplinką, kurioje galėsite nuolat tobulėti ir gerinti savo įgūdžius.

Sekretoriai rengia ir tvarko dokumentus bei bylas ir ruošia galutinį jų variantą, padeda organizuoti ir koordinuoti skyriaus ir (arba) departamento veiklą (posėdžius, komandiruotes), ieško informacijos, ją kaupia ir platina (atnaujina duomenų bazes ir rinkmenas).

Įsidarbinę ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite įvairių galimybių mokytis, tobulinti įgūdžius ir siekti karjeros. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis ir mokate bent dvi ES kalbas, konkrečiai: labai gerai mokate vieną kalbą (tai pirmoji kalba – viena iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir pakankamai gerai mokate kitą kalbą (tai antroji kalba – anglų arba prancūzų kalba), ieškome būtent jūsų!

Kandidatai turi turėti vidurinį išsilavinimą, patvirtintą diplomu, suteikiančiu galimybę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, arba būti baigę profesinį mokymą, taip pat būti po to įgiję bent trejų metų profesinę sekretoriaus darbo patirtį (SC1 lygio pareigos). Kandidatai į aukštesnio (SC2) lygio pareigas turi turėti bent septynerių metų šios srities profesinę patirtį

Išsami informacija apie taikomus reikalavimus pateikiama pranešime apie konkursą (žr. toliau nurodytą paraiškų teikimo tinklalapį).

Paraiškas galima teikti nuo 2020 m. birželio 25 d.