Sekretāri

Sākumlapa > Sekretāri
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Jūs interesē sekretāra darbs, kas ir īpašs? ES iestādes meklē daudzvalodīgus un vispusīgus sekretārus (SC1/SC2) dažādu sekretariāta uzdevumu veikšanai iestāžu struktūrvienībās.

Šī ir lieliska iespēja iekļauties straujā un daudzvalodīgā darba vidē kādā no ES iestādēm. Tur jums būtu daudz iespēju izaugsmei un attīstībai visā karjeras gaitā.

Ja kļūsiet par sekretāru, jūsu pienākums būs sagatavot, pārvaldīt un pabeigt dokumentus un failus, palīdzēt organizēt un koordinēt nodaļas un/vai struktūrvienības darbu (sanāksmes, komandējumus), kā arī meklēt, apkopot un izplatīt informāciju (atjaunināt datubāzes, failus).

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kur runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: ja jums ir teicamas 1. valodas (kādas no ES 24 oficiālajām valodām) zināšanas un apmierinošas 2. valodas (angļu vai franču) zināšanas, piesakieties!

Atcerieties, ka jums nepieciešama pabeigta vidējā izglītība, kuru apliecina attiecīgs diploms, kas dod tiesības uzsākt mācības augstskolā, vai profesionālā izglītība, kurai sekojusi vismaz 3 gadus ilga darba pieredze ar sekretāra pienākumiem tieši saistītā jomā (SC1 pakāpei). Lai varētu pieteikties uz augstāku amatu (SC2 pakāpe), jums jābūt vismaz septiņus gadus ilgai darba pieredzei sekretariāta jomā

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 2020. gada 25. jūnijā.