Pracownicy sekretariatu

Strona główna > Pracownicy sekretariatu
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Szukasz interesującej pracy w sekretariacie? Instytucje UE zatrudnią wielojęzycznych pracowników sekretariatu (SC1/SC2) o wszechstronnych umiejętnościach do różnych zadań biurowych.

Jest to doskonała okazja, aby rozpocząć pracę w dynamicznym i wielojęzycznym środowisku w którejkolwiek instytucji europejskiej i skorzystać z wielu możliwości rozwoju zawodowego.

Zadania pracownika sekretariatu obejmują opracowywanie, przetwarzanie i przygotowywanie ostatecznych wersji dokumentów, wspieranie działania i koordynacji działu lub departamentu (zebrania, podróże służbowe) oraz wyszukiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji (uaktualnianie baz danych i akt).

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jeśli jesteś obywatelem UE i znasz przynajmniej 2 języki UE: biegle język 1 (jeden z 24 języków urzędowych UE) i zadowalająco język 2 (angielski lub francuski) – szukamy właśnie Ciebie!

Pamiętaj, że trzeba mieć wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia dalszego kształcenia lub ukończone szkolenie zawodowe oraz mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie obsługi sekretariatu (grupa zaszeregowania SC 1). Aby ubiegać się o wyższe stanowisko (grupa zaszeregowania SC 2), trzeba mieć co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretariatu

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 25 czerwca 2020 r.