Sekretári

Domovská stránka > Sekretári
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Hľadáte si zaujímavú prácu v oblasti administratívy? Inštitúcie EÚ hľadajú viacjazyčných a všestranných sekretárov (SC1/SC2), ktorí budú v rámci svojich útvarov vykonávať rôzne sekretárske úlohy.

Je to jedinečná príležitosť stať sa súčasťou dynamického a viacjazyčného prostredia niektorého z oddelení európskych inštitúcií, ktoré vám ponúkne mnoho príležitostí na rast a kariérny rozvoj.

Ako sekretár budete mať na starosti prípravu, spracovanie a finalizáciu dokumentov a spisov, podporu pri organizovaní činností a koordinácii oddelenia a/alebo útvaru (schôdze, služobné cesty), ako aj vyhľadávanie, zostavovanie a šírenie informácií (aktualizácia databáz, spisov).

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na našej osobitnej stránke.

 

Máte potrebné schopnosti?

Ak ste občanom EÚ s vynikajúcou znalosťou aspoň dvoch jazykov EÚ: s výbornou znalosťou prvého jazyka (jeden z 24 úradných jazykov EÚ) a dôkladnou znalosťou druhého jazyka (angličtina alebo francúzština), potom ste ten, koho hľadáme.

Nezabudnite, že musíte mať ukončené sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni; alebo odbornú prípravu a následnú minimálne trojročnú odbornú prax v oblasti sekretárskych prác (platová trieda SC 1). Ak sa chcete uchádzať o vyššie miesto (platová trieda SC 2), potrebujete minimálne sedemročnú odbornú prax v tejto oblasti

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete v oznámení o výberovom konaní uverejnenom na našej stránke na podávanie prihlášok.

Lehota na podávanie prihlášok sa začína štvrtok, 25. júna 2020.