Tajniki

Domača stran > Tajniki
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Vas zanima nekoliko drugačno in zanimivo administrativno delo? Institucije EU iščejo večjezične in vsestranske tajnike (SC1/SC2) za svoje službe za opravljanje različnih tajniških nalog.

Ponuja se odlična priložnost za vstop v dinamično večjezično delovno okolje v službah različnih institucij EU ter za izpopolnjevanje in razvoj ves čas poklicnega dela.

Vaše naloge bodo zajemale pripravo, upravljanje in dokončanje dokumentov in druge dokumentacije, pomoč pri organizaciji in koordinaciji dejavnosti enot in/ali oddelkov (sestanki, službene poti) ter iskanje, zbiranje in razširjanje informacij (posodabljanje podatkovnih baz in dokumentacije).

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnave in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov je na tej strani.

 

Imate potrebna znanja?

Imate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: odlično znanje 1. jezika (eden od 24 uradnih jezikov EU) in zadovoljivo znanje 2. jezika (angleščina ali francoščina)? Potem ste oseba, ki jo iščemo!

Za prijavo morate imeti zaključeno srednješolsko izobrazbo, potrjeno z diplomo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, ali poklicno usposabljanje, ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na tajniškem področju (mesta SC1). Za prijavo na višje položaje (razred SC 2) potrebujete vsaj 7 let delovnih izkušenj na zadevnem področju

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave se začnejo zbirati 25. junija 2020.