Sekreterare

Förstasida > Sekreterare
Picture showing a woman and a man talking in front of a computer

Är du intresserad av en annorlunda karriär som sekreterare? EU-institutionerna söker flerspråkiga och mångsidiga sekreterare (SC1/SC2) som ska arbeta med olika sekreteraruppgifter inom sina avdelningar.

Du har chansen att få jobba i en dynamisk och flerspråkig arbetsmiljö vid de olika EU-institutionerna. Hos oss får du många möjligheter att växa och utvecklas under ditt yrkesliv.

Som sekreterare får du förbereda, redigera och göra färdigt dokument och filer, bistå och samordna arbetet i enheten eller avdelningen (t.ex. möten och tjänsteresor) och söka, sammanställa och sprida information (uppdatera databaser och filer).

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare och har kunskaper i minst två EU-språk – fördjupade kunskaper i språk 1 (ett av EU:s 24 officiella språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska) – då är du den som vi söker!

Kom ihåg att du måste ha avslutad gymnasieutbildning styrkt med betyg som ger behörighet till eftergymnasial utbildning eller yrkesutbildning, följt av minst 3 års yrkeserfarenhet på sekreterarområdet (för lönegrad SC1). För att söka till den högre lönegraden SC2 måste du ha minst 7 års yrkeserfarenhet på området

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 25 juni 2020.