Служители по сигурността и превенцията

Home > Служители по сигурността и превенцията

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ — ЛЮКСЕМБУРГ

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Договорно наети служители в областта на наблюдението и превенцията — функционална група I (ФГ I)

След започването на процеса по създаване на вътрешна служба за сигурност в Брюксел и Страсбург, Европейският парламент се подготвя да назначи служители по сигурността и за своите сгради в Люксембург. Европейският парламент търси да назначи значителен брой опитни служители в областта на сигурността в Люксембург.

Това ще позволи на успелите кандидати да работят пряко за Генералната дирекция за сигурността и безопасността (DG SAFE) на Европейския парламент.

Люксембург предлага благоприятна за семейството среда, включително достъп до детските заведения на институциите и Европейското училище.

Първоначално договорът ще бъде за едногодишен период и може да бъде подновен за още една година. Ако бъде подновен за втори път, договорът може да бъде безсрочен. След първите две години на заетост наетите служители ще отговарят също на условията за повишаване във функционална група I.

Щракнете по-долу, за да научите повече за изискванията, заплащането, условията и процедурата за подбор.