Υπάλληλοι ασφάλειας και πρόληψης

Home > Υπάλληλοι ασφάλειας και πρόληψης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ — ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμβασιούχοι υπάλληλοι στον τομέα της φύλαξης και της πρόληψης — Ομάδα καθηκόντων I (ΟΚ I)

Σύμφωνα με τη διαδικασία δημιουργίας μιας εσωτερικής υπηρεσίας ασφάλειας, η οποία έχει ήδη αναληφθεί στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται τώρα να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του στο Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να προσλάβει σημαντικό αριθμό έμπειρων υπαλλήλων στον τομέα της ασφάλειας, στο Λουξεμβούργο.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν απευθείας για τη γενική διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΓΔ SAFE).

Η εργασία στο Λουξεμβούργο προσφέρει ένα περιβάλλον φιλικό για οικογένειες και, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στον βρεφονηπιακό σταθμό των θεσμικών οργάνων και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Η σύμβαση θα ισχύει αρχικά για ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος. Εάν η σύμβαση ανανεωθεί για δεύτερη φορά, μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Μετά τα πρώτα δύο έτη απασχόλησης, οι προσληφθέντες υπάλληλοι θα είναι επίσης επιλέξιμοι για προαγωγή εντός της κατηγορίας ΟΚ 1.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, τις αποδοχές και τους όρους, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.