Julgeoleku- ja turvaametnikud

Home > Julgeoleku- ja turvaametnikud

EUROOPA PARLAMENT – LUXEMBOURG

OSALEMISKUTSE

Lepingulised töötajad julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas – I tegevusüksus

Pärast majasisese turvateenistuse loomist Brüsselis ja Strasbourgis valmistab Euroopa Parlament nüüd ette turvaametnike värbamist oma Luxembourgis asuvate hoonete tarbeks. Majasisese turvateenistuse loomise käigus soovib Euroopa Parlament võtta Luxembourgis tööle suure hulga kogenud teenistujaid turvalisuse valdkonnas.

Edukatel kandidaatidel avaneb võimalus asuda tööle otse Euroopa Parlamendi Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadis (DG SAFE).

Luksemburg on tuntud peresõbraliku elukeskkonna poolest ning töötajate lastel on võimalik käia Euroopa institutsioonide lastehoiuasutustes ja Euroopa koolis.

Leping sõlmitakse algselt üheks aastaks ja seda võidakse veel aasta võrra pikendada. Kui lepingut teist korda pikendatakse, võib see muutuda tähtajatuks. Pärast kahte ametisoldud aastat avaneb edutamise tingimusi täitvatel lepingulistel töötajatel võimalus saada I tegevusüksuse siseselt ametikõrgendust.

Lisateavet konkreetsete nõuete, palga ja töötingimuste ning valikumenetluse kohta leiab allpool olevatelt linkidelt.