Gníomhairí slándála agus coisc

Home > Gníomhairí slándála agus coisc

PARLAIMINT NA hEORPA — LUCSAMBURG

GLAO AR LÉIRITHE SPÉISE

Baill foirne ar conradh i réimse an fhaireachais agus an choisc — Grúpa Feidhme I (FG I)

Tar éis an phróisis a chur i gcrích lenar cruthaíodh seirbhís slándála inmheánach, rud atá déanta cheana sa Bhruiséil agus in Strasbourg, tá Parlaimint na hEorpa á hullmhú féin chun baill foirne slándála a earcú le haghaidh a cuid áitreabh i Lucsamburg. Mar chuid den ullmhúchán sin, tá sé d’aidhm ag Parlaimint na hEorpa líon nach beag ball foirne a bhfuil taithí acu a fhostú i réimse na slándála i Lucsamburg.

Beidh iarrthóirí ar éirigh leo in ann a bheith ag obair go díreach le haghaidh na hArd-Stiúrthóireachta um Shlándáil agus Sábháilteacht (AS SAFE), Parlaimint na hEorpa.

Tá timpeallacht ann i Lucsamburg atá fabhrach do theaghlaigh, áit a bhfuil teacht ar shaoráidí naíolainne na n-institiúidí agus ar an Scoil Eorpach.

Is ar feadh tréimhse bliana i dtús báire a bheidh an conradh agus is féidir é a athnuachan go ceann bliain bhreise ina dhiaidh sin. Má athnuaitear an conradh an dara huair, is féidir gur conradh ar feadh tréimhse éiginnte a bheidh ann. Na gníomhairí a earcófar, beidh siad i dteideal dul céim níos airde laistigh de chatagóir Ghrúpa Feidhme 1 freisin, tar éis an chéad dá bhliain fostaíochta.

Tá tuilleadh eolais faoi na cáilíochtaí, an tuarastal agus na coinníollacha agus an próiseas roghnúcháin le fáil ach cliceáil thíos faoi seo.