Apsaugos ir prevencijos darbuotojai

Home > Apsaugos ir prevencijos darbuotojai

EUROPOS PARLAMENTAS, LIUKSEMBURGAS

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ

Apsaugos ir prevencijos srities darbuotojai sutartininkai (I pareigų grupė)

Europos Parlamentas tęsia vidaus apsaugos tarnybos steigimo procesą, jau pradėtą Briuselyje ir Strasbūre, ir šiuo metu rengiasi įdarbinti apsaugos darbuotojų savo Liuksemburgo pastatuose. Siekdamas šio tikslo Europos Parlamentas ketina įdarbinti daug patyrusių saugumo srities darbuotojų Liuksemburge.

Pasinaudoję šia galimybe konkurso laureatai galės dirbti tiesiogiai Europos Parlamento Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui (SAFE GD).

Liuksemburgas siūlo šeimai palankias sąlygas, apimančias ir galimybę naudotis institucijų vaikų darželių bei Europos mokyklos paslaugomis.

Pirmoji sutartis bus pasirašyta vieniems metams su galimybe ją pratęsti dar metams. Pratęsus sutartį antrą kartą, ji gali būti neterminuota. Po dvejų tarnybos metų įdarbinti darbuotojai galės būti paaukštinti I pareigų grupėje.

Paspaudęs tolesnę nuorodą galėsite susipažinti su reikalavimais, darbo užmokesčiu bei sąlygomis ir atrankos tvarka.