Apsardzes un prevencijas darbinieki

Home > Apsardzes un prevencijas darbinieki

EIROPAS PARLAMENTS — LUKSEMBURGA

UZAICINĀJUMS IZTEIKT IEINTERESĒTĪBU

Līgumdarbinieki uzraudzības un prevencijas jomā — I funkciju grupa (I FG) 

Turpinot iekšējā drošības dienesta veidošanu (tas jau ir paveikts Briselē un Strasbūrā), Eiropas Parlaments tagad gatavojas pieņemt apsardzes darbiniekus darbam tā telpās Luksemburgā. Šajā sakarā Eiropas Parlaments vēlas Luksemburgā nodarbināt ievērojamu skaitu pieredzējušu darbinieku drošības jomā.

Veiksmīgajiem kandidātiem šī ir iespēja strādāt tieši Eiropas Parlamenta Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā (ĢD SAFE).

Luksemburgā ir ģimenēm piemērota vide, piemēram, darbinieku bērniem ir pieejamas iestāžu pirmsskolas izglītības iestādes un Eiropas skola.

Sākotnējais līgums tiks slēgts uz vienu gadu, taču to var pagarināt vēl par vienu gadu. Ja līgumu pagarina otro reizi, tad tas var būt beztermiņa. Atlasītie darbinieki pēc pirmajiem diviem nostrādātajiem gadiem būs tiesīgi tikt paaugstināti 1. funkciju grupas kategorijā.

Noklikšķiniet zemāk, lai uzzinātu vairāk par prasībām, atalgojumu, noteikumiem un atlases procedūru.