Pracownicy w dziedzinie ochrony i prewencji

Home > Pracownicy w dziedzinie ochrony i prewencji

PARLAMENT EUROPEJSKI — LUKSEMBURG

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

Pracownicy kontraktowi w dziedzinie nadzoru i prewencji – grupa funkcyjna I (GF I)

Parlament Europejski rozpoczął już proces kompletowania swoich wewnętrznych służb ochrony w Brukseli i Strasburgu. Obecnie przygotowuje się do rekrutacji pracowników ochrony na stanowiska w swojej siedzibie w Luksemburgu. W ramach tego zadania Parlament Europejski zamierza zatrudnić znaczną liczbę doświadczonych pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa w Luksemburgu.

Wybrane osoby będą bezpośrednio zatrudnione przez Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (DG SAFE) Parlamentu Europejskiego.

Luksemburg oferuje przyjazne rodzinie otoczenie, co oznacza m.in. dostęp do żłobków i przedszkoli przy instytucjach UE oraz do szkoły europejskiej.

Umowa będzie początkowo zawierana na okres jednego roku i może zostać przedłużona na kolejny rok. W przypadku kolejnego przedłużenia umowę można zawrzeć na czas nieokreślony. Po dwóch pierwszych latach zatrudnienia pracownicy będą również kwalifikować się do awansu w ramach grupy funkcyjnej 1.

Kliknij link poniżej, aby dowiedzieć się więcej o wymogach, wynagrodzeniu i warunkach oraz o procedurze naboru.