Pracovníci zodpovední za bezpečnosť a prevenciu

Home > Pracovníci zodpovední za bezpečnosť a prevenciu

EURÓPSKY PARLAMENT — LUXEMBURG

VÝZVA NA VYJADRENIE ZÁUJMU

Zmluvní zamestnanci v oblasti dohľadu a prevencie – funkčná skupina I (FS I)

Európsky parlament teraz v nadväznosti na proces vytvorenia internej bezpečnostnej služby v Bruseli a Štrasburgu pripravuje nábor bezpečnostných pracovníkov pre svoje priestory v Luxemburgu. V rámci toho má Európsky parlament v úmysle zamestnať značný počet skúsených zamestnancov v oblasti bezpečnosti v Luxemburgu.

Umožní to úspešným uchádzačom pracovať priamo pre Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a ochranu (GR SAFE).

Luxembursko ponúka prostredie priaznivé pre rodiny vrátane prístupu k predškolským zariadeniam inštitúcií a Európskej škole.

Zmluva sa spočiatku uzatvorí na obdobie jedného roka a možno ju predĺžiť o ďalší rok. Ak sa zmluva predĺži druhý raz, možno ju predĺžiť na dobu neurčitú. Po prvých dvoch rokoch zamestnania budú prijatí zamestnanci oprávnení na služobný postup v rámci kategórie FS I.

Kliknutím na ikonu dole získate viac informácií o požiadavkách, mzde, podmienkach a o výberovom konaní.