Специалисти в областта на сигурността

Home > Специалисти в областта на сигурността
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Вие сте мотивиран специалист в областта на сигурността? Преминали сте проучване за сигурност или сте готов да преминете такова? Институциите на ЕС търсят администратори и асистенти в областта на операциите за сигурност, техническата сигурност и сигурността на информацията и документите.

Като администратор вашата основна задача ще бъде да гарантирате сигурността на лица, сгради и чувствителна и класифицирана информация. На тази длъжност ще трябва също така да координирате екипи и проекти.

Като асистент вие ще помагате с оперативните аспекти, свързани със защитата на лица, имущество и чувствителна и класифицирана информация.

Както администраторите, така и асистентите може да се наложи да изпълняват задължения на ротационен принцип извън работно време в зависимост от конкретните изисквания на различните институции, както и да дават дежурства.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера – периодът за кандидатстване започва на 24 януари!

 

Условия за кандидатстване

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне два официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски или френски.

За да кандидатствате за длъжността администратор, трябва да имате завършено университетско образование от най-малко 4 години, последвано от минимум 6 години професионален опит в областта на сигурността, свързан с естеството на служебните задължения, или диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години, последвано от минимум 7 години подходящ професионален опит. Можете да кандидатствате и ако имате равностойно професионално обучение, удостоверено с диплома или сертификат, издадени от висше учебно заведение или от публична институция, като например полицейска, военна или разузнавателна академия, последвано от най-малко 7 години подходящ професионален опит.

Длъжността асистент изисква диплома за обучение след завършено средно образование, свързано с естеството на служебните задължения, или професионално обучение, еквивалентно на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка, последвано от най-малко 3 години подходящ професионален опит. Можете да кандидатствате и ако имате диплома, даваща ви достъп до образование след завършено средно образование или ако сте преминали професионално обучение (еквивалентно на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка), като и в двата случая трябва да имате поне 6 години професионален опит, свързан със служебните задължения.

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса