Odborníci na oblast bezpečnosti

Home > Odborníci na oblast bezpečnosti
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Zabýváte se otázkami bezpečnosti? Máte bezpečnostní prověrku nebo jste připraveni ji podstoupit? Orgány EU hledají úředníky a asistenty v oblasti bezpečnostních operací, technické bezpečnosti a bezpečnosti informací a dokumentů.

Ve funkci úředníka bude vašim hlavním úkolem zajišťovat bezpečnost osob, budov a citlivých a utajovaných informací. Budete také muset koordinovat týmy a projekty.

Ve funkci asistenta budete pomáhat s provozními aspekty ochrany osob, majetku a citlivých a utajovaných informací.

Úředníci i asistenti mohou v závislosti na konkrétních požadavcích různých institucí vykonávat své povinnosti na směny i mimo úřední hodiny a také mít pracovní pohotovost.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si ujít tuto skvělou pracovní příležitost. Přihlášky můžete posílat od 24. ledna 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a ovládat alespoň dva úřední jazyky EU – jedním z nich musí být angličtina nebo francouzština.

Abyste mohli pracovat jako úředníci, musíte mít ukončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let a alespoň 6letou odbornou praxi v oblasti bezpečnosti a souvisejících povinností, nebo vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let a alespoň 7 let relevantní odborné praxe. Přihlásit se můžete také tehdy, pokud jste získali rovnocenné odborné vzdělání doložené diplomem nebo osvědčením vydaným vysokoškolskou institucí nebo veřejnou institucí, jako je policejní, vojenská nebo zpravodajská akademie, a máte minimálně 7 let relevantní odborné praxe.

Funkce asistenta vyžaduje získání postsekundárního diplomu odpovídajícího služebním povinnostem, nebo absolvování odborného vzdělání odpovídajícího úrovni 5 evropského rámce kvalifikací, a následně minimálně 3 roky relevantní odborné praxe. Přihlásit se také můžete, pokud máte diplom umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, nebo jste absolvovali odborné vzdělání (odpovídající úrovni 4 evropského rámce kvalifikací), a následně minimálně 6 let relevantní odborné praxe.

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam