Sikkerhedsspecialister

Home > Sikkerhedsspecialister
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Er du en motiveret sikkerhedsspecialist? Har du fået sikkerhedsgodkendelse, eller er villig til at gennemgå en sikkerhedsundersøgelse? EU's institutioner søger medarbejdere og assistenter inden for sikkerhedsområdet, teknisk sikkerhed samt informations- og dokumentsikkerhed.

Som sikkerhedsmedarbejder bliver din hovedfunktion at garantere sikkerheden for personer, bygninger samt følsomme og klassificerede oplysninger. Du skal også koordinere hold og projekter.

Som assistent yder du bistand til de operationelle aspekter i forbindelse med beskyttelse af personer, ejendom samt følsomme og klassificerede oplysninger.

Både sikkerhedsmedarbejdere og assistenter kan være nødt til at udføre opgaver som led i en turnusordning uden for kontortid afhængigt af de forskellige institutioners særlige behov samt stand by-opgaver.

Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og i EPSO bestræber vi os på at tilbyde lige muligheder, lige behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – tilmeldingen til udvælgelsesprøverne starter den 24. januar!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og kunne mindst to officielle EU-sprog, hvoraf det ene skal være enten fransk eller engelsk.

Hvis du vil søge om at blive sikkerhedsmedarbejder, skal du have en universitetsuddannelse af mindst 4 års varighed efterfulgt af mindst 6 års erhvervserfaring inden for sikkerhedsområdet med relevans for den pågældende opgaver eller en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af mindst 7 år relevant erhvervserfaring. Du kan også ansøge, hvis du har en tilsvarende faglig uddannelse med et eksamensbevis eller en attest fra en videregående uddannelsesinstitution, f.eks. et politi-, militær- eller efterretningsakademi efterfulgt af mindst 7 års relevant erhvervserfaring.

Stillingen som assistent kræver en videregående uddannelse, der er relevant for arbejdsopgaverne, eller en erhvervsuddannelse svarende til niveau 5 i den europæiske referenceramme for kvalifikationer efterfulgt af mindst 3 års relevant erhvervserfaring. Du kan også søge, hvis du har et eksamensbevis, der er adgangsgivende til en videregående uddannelse, eller hvis du har gennemgået en erhvervsfaglig uddannelse (svarende til niveau 4 i den europæiske referenceramme for kvalifikationer). Begge skal være efterfulgt af mindst 6 års relevant erhvervserfaring.

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste