Ειδικοί ασφάλειας

Home > Ειδικοί ασφάλειας
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Διαθέτετε ζήλο και είστε ειδικός στον τομέα της ασφάλειας; Έχετε εξουσιοδότηση ασφαλείας ή είστε έτοιμοι να υποβληθείτε σε έρευνα ασφαλείας; Τα όργανα της ΕΕ αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθούς στους τομείς των επιχειρήσεων ασφαλείας, της τεχνικής ασφάλειας και της ασφάλειας πληροφοριών και εγγράφων.

Ως διοικητικός υπάλληλος, κύριο καθήκον σας θα είναι να διασφαλίζετε την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Από αυτή τη θέση θα αναλαμβάνετε επίσης τον συντονισμό ομάδων και έργων.

Ως βοηθός, θα συμμετέχετε στις επιχειρησιακές πτυχές που συνδέονται με την προστασία των προσώπων, της ιδιοκτησίας καθώς και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι όσο και οι βοηθοί μπορεί να χρειαστεί να εκτελούν καθήκοντα βάσει του συστήματος περιτροπής εκτός των ωρών εργασίας, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων, καθώς και καθήκοντα επιφυλακής.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

Μην χάσετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία σταδιοδρομίας - η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 24 Ιανουαρίου!

 

Διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις;

Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Για να υποβάλετε αίτηση ως διοικητικός υπάλληλος, θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, το οποίο θα ακολουθείται από 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, το οποίο θα ακολουθείται από 7ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε υποψηφιότητα εάν διαθέτετε ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποιούμενη με δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκδοθέν από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κρατικό ίδρυμα όπως αστυνομική ή στρατιωτική σχολή ή ακαδημία πληροφοριών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Για τη θέση του βοηθού απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικής με τη φύση των καθηκόντων, ή επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμη με το επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, που θα ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε υποψηφιότητα αν έχετε δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων), ακολουθούμενα και τα δύο από 6ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Διαδικασία επιλογής: 

Υποψηφιότητα

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener

Κέντρο αξιολόγησης

Εφεδρικός κατάλογος