Turvallisuusalan asiantuntijat

Home > Turvallisuusalan asiantuntijat
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Oletko motivoitunut turvallisuusalan asiantuntija? Onko sinusta tehty turvallisuusselvitys tai oletko valmis turvallisuustutkinnan kohteeksi? EU:n toimielimet hakevat palvelukseensa turvallisuusvirkailijoita ja -avustajia työskentelemään turvatoimien, teknisen turvallisuuden ja asiakirjaturvallisuuden parissa.

Virkailijoiden pääasiallisena tehtävänä on varmistaa henkilöiden ja rakennusten sekä arkaluonteisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen turvallisuus. Lisäksi he koordinoivat tiimejä ja projekteja.

Avustajien tehtävänä on avustaa henkilöiden ja omaisuuden sekä arkaluonteisten ja turvallisuusluokiteltujen tietojen suojeluun liittyvissä operatiivisissa tehtävissä.

Sekä turvallisuusvirkailijat että turvallisuusavustajat saattavat joutua hoitamaan tehtäviä myös virka-ajan ulkopuolella vuorottelujärjestelmässä eri toimielinten erityisvaatimusten mukaisesti. Tehtäviin voi liittyä myös päivystämistä.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 24. tammikuuta 2019!

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU-kansalainen ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä, joista toisen on oltava englanti tai ranska.

Turvallisuusvirkailijalla on oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä turvallisuusalalta tai vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus alalta. Tehtäviin voi hakea myös, jos hakijalla on vastaava ammatillinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus tai todistus, jonka on antanut korkea-asteen oppilaitos tai julkinen poliisi-, sotilas- tai tiedusteluoppilaitos, ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus alalta.

Turvallisuusavustajalla on oltava keskiasteen jälkeisiä opintoja vastaava koulutus, joka on tehtävien kannalta merkityksellinen ja josta on osoituksena tutkintotodistus, tai ammatillinen koulutus, joka vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa 5, ja sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Tehtäviin voi hakea myös, jos hakijalla on tutkintotodistus, joka oikeuttaa keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, tai ammatillinen koulutus (joka vastaa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoa 4) ja niiden jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus alalta.

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo