Speisialtóirí slándála

Home > Speisialtóirí slándála
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

An oifigeach slándála thú agus flosc chun oibre ort? An bhfuil teastas imréitigh slándála agat nó an bhfuil tú sásta dul faoi sheiceáil slándála? Tá institiúidí an Aontais ag lorg oifigeach agus cúntóirí sna réimsí seo: oibríochtaí slándála, slándáil theicniúil agus slándáil faisnéise agus doiciméad.

Is é an príomhchúram a bheidh ort, agus tú i d’oifigeach, féachaint i ndiaidh slándáil daoine, foirgneamh agus faisnéis íogair agus rúnaicmithe. Ina theannta sin, beidh tú ag comhordú foirne agus tionscnamh.

Maidir leis an bpost cúntóra, is é an príomhchúram a bhíonn le déanamh sa phost sin cúnamh a thabhairt féachaint i ndiaidh na ngnéithe oibríochtúla de chosaint daoine, maoine agus faisnéise íogaire agus rúnaicmithe.

D'fhéadfadh sé go mbeadh ar oifigigh agus ar chúntóirí dualgais a dhéanamh ar bhonn uainchláir lasmuigh d'uaireanta oifige de réir riachtanais shonracha na n-institiúidí ina mbeidh siad ag obair, agus glaodhualgais a dhéanamh freisin.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna agus déanann EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne) a dhícheall féachaint chuige go bhfuil na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach comhdheiseanna faoi bheartas comhdheiseanna EPSO agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh do na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclóidh an tréimhse iarratais an 24 Eanáir 2018.

 

An bhfuil an mianach is gá ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu.

Chun a bheith cáilithe do phost oifigigh, teastaíonn céim ollscoile 4 bliana ar a laghad agus 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin i réimse na slándála agus a bhaineann le dualgais an phoist; sin, nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad agus 7 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin. Tá tú incháilithe don chomórtas freisin má tá cúrsa gairmoiliúna coibhéiseach déanta agat – agus dioplóma nó teastas bainte amach agat dá bharr sin, ceann a d’eisigh institiúid ardoideachais nó institiúid phoiblí, e.g. acadamh póilíní, míleata nó faisnéise – mar aon le 7 mbliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin.

Maidir leis an bpost cúntóra, teastaíonn dioplóma iar-mheánscoile a bhaineann le dualgais an phoist, sin nó oiliúint ghairmiúil atá coibhéiseach le Leibhéal 5 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí, mar aon le 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuarthas ina dhiaidh sin. Tá tú incháilithe freisin má tá dioplóma agat lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile nó má tá cúrsa gairmoiliúna déanta agat (coibhéiseach le Leibhéal 4 den Chreat Eorpach um Cháilíochtaí) mar aon le 6 bliana ar a laghad de thaithí oibre ábhartha a fuarthas ina dhiaidh sin.

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal