Saugumo specialistai

Home > Saugumo specialistai
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Esate motyvuotas saugumo specialistas? Turite patikimumo pažymėjimą arba sutinkate, kad būtų atlikta jūsų patikimumo patikrinimo procedūra? ES institucijos ieško saugumo operacijų, techninio saugumo, informacijos ir dokumentų saugumo srities pareigūnų ir padėjėjų.

Šios srities pareigūnų pagrindinės funkcijos yra užtikrinti asmenų, pastatų ir neskelbtinos bei įslaptintos informacijos saugumą. Šias pareigas einantys darbuotojai taip pat koordinuoja darbuotojų komandų darbą ir projektų vykdymą.

Padėjėjai padeda tvarkyti su asmenų, turto, neskelbtinos ir įslaptintos informacijos apsauga susijusius veiklos aspektus.

Tiek pareigūnams, tiek padėjėjams gali tekti dirbti pamainomis, ne įprastomis darbo valandomis, priklausomai nuo konkrečių įvairių institucijų poreikių, taip pat budėti.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios karjeros galimybės – paraiškos priimamos nuo sausio 24 d.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai ir mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas, iš kurių viena turi būti anglų arba prancūzų kalba.

Kandidatams į pareigūnus privaloma turėti bent 4 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgytas bent 6 metų darbo stažas su atitinkamomis pareigomis susijusioje saugumo srityje, arba bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgytas bent 7 metų atitinkamo darbo stažas. Paraiškas gali teikti ir kandidatai, išėję lygiavertį profesinį parengimą, patvirtintą aukštojo mokslo įstaigos arba viešosios įstaigos, pavyzdžiui, policijos, karo ar žvalgybos akademijos išduotu diplomu ar pažymėjimu, po kurio įgytas bent 7 metų atitinkamo darbo stažas.

Kandidatams į padėjėjus privaloma turėti su pareigų pobūdžiu susijusį aukštesniojo arba aukštojo mokslo diplomą, arba būti išėjus profesinį parengimą, atitinkantį Europos kvalifikacijų sandaros 5 lygį, po kurio turi būti įgytas bent 3 metų atitinkamo darbo stažas. Paraiškas teikti gali ir asmenys, turintys diplomus, suteikiančius teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, arba įgiję profesinį išsilavinimą (atitinkantį Europos kvalifikacijų sandaros 4 lygį). Abiem šiais atvejais užbaigus studijas turi būti įgyta bent šešerių metų atitinkamo darbo patirtis.

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Kompiuteriniai testai

Gabumai/„Talent Screener“

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas