Drošības speciālisti

Home > Drošības speciālisti
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Esat motivēts drošības speciālists? Jums ir drošības pielaide, un esat gatavs iziet drošības izmeklēšanu? ES iestādes meklē administratorus un asistentus drošības operāciju, tehniskās drošības, kā arī informācijas un dokumentu aizsardzības jomā.

Strādājot par administratoru, jūsu galvenais uzdevums būtu aizsargāt cilvēkus, ēkas, kā arī sensitīvu un slepenu informāciju. Šajā amatā jums būtu arī jākoordinē komandas un projekti.

Strādājot par asistentu, jums būtu jāpalīdz veikt operatīvās darbības, lai aizsargātu cilvēkus, īpašumu, kā arī sensitīvu un slepenu informāciju.

Gan administratoriem, gan asistentiem, var būt jāveic pienākumi rotācijas kārtībā ārpus darba laika, ņemot vērā dažādu iestāžu konkrētās prasības, kā arī jānodrošina pastāvīga darba gatavība.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un visiem vienādu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par visiem vienādu iespēju principu un to, kā atlases testiem lūgt speciālus pielāgojumus, meklējiet īpašā lapā.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumus var iesniegt no 2019. gada 24. janvāra!

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas, no kurām vienai ir jābūt angļu vai franču valodai.

Lai varētu pieteikties uz administratora amatu, jums vajadzīga pabeigta vismaz četrus gadus ilga augstākā izglītība un pēc šādas izglītības apguves — vismaz sešus gadus ilga darba pieredze ar veicamajiem pienākumiem saistītā drošības jomā. Alternatīva ir pabeigta vismaz trīs gadus ilga augstākā izglītība un pēc šādas izglītības apguves — vismaz septiņus gadus ilga darba pieredze ar veicamajiem pienākumiem saistītā jomā. Uz administratora amatu varat pieteikties arī tad, ja esat izgājis līdzvērtīgu profesionālo apmācību, ko apliecina diploms vai sertifikāts, ko izsniegusi augstākās izglītības iestāde vai tāda publiskā iestāde kā policijas, militārā vai izlūkošanas akadēmija, un pēc šādas izglītības apguves esat guvis vismaz septiņus gadus ilgu darba pieredzi ar veicamajiem pienākumiem saistītā jomā.

Lai varētu pieteikties uz asistenta amatu, jums vajadzīga pabeigta augstākā izglītība, ko apliecina diploms ar darba pienākumiem saistītā jomā, vai jābūt izgājušam profesionālu apmācību, kas līdzvērtīga Eiropas Kvalifikāciju sistēmas 5. līmenim, un pēc šādas izglītības apguves jābūt ieguvušam vismaz 3 gadus ilgu darba pieredzi ar veicamajiem pienākumiem saistītā drošības jomā. Uz asistenta amatu varat pieteikties arī tad, ja jums ir vidējā izglītība, ko apliecina attiecīgs diploms, kas ļauj uzsākt studijas augstskolā, vai ja esat izgājis profesionālo apmācību (kas līdzvērtīga Eiropas Kvalifikāciju sistēmas 4. līmenim); abos gadījumos pēc mācībām jums jābūt ieguvušam vismaz 6 gadus ilgu darba pieredzi ar veicamajiem pienākumiem saistītā jomā.

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts