Strokovnjaki za področje varnosti

Home > Strokovnjaki za področje varnosti
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Ste strokovnjak, motivirani za delo na področju varnosti? Imate dovoljenje za dostop do tajnih podatkov in ali ste pripravljeni, da opravite varnostno preverjanje? Institucije EU iščejo upravne in strokovno-tehnične uslužbence na področjih varnostnih operacij, tehnične varnosti ter varnosti informacij in dokumentov.

Glavna naloga upravnih uslužbencev za varnost bo skrb za varnost oseb, stavb ter občutljivih in tajnih podatkov. Na tem položaju boste morali tudi koordinirati ekipe in projekte.

Glavna naloga strokovno-tehničnih uslužbencev za varnost bo pomoč pri operativnih vidikih v zvezi z varnostjo oseb, stavb ter občutljivih in tajnih podatkov.

Tako upravni uslužbenci kot strokovno-tehnični uslužbenci bodo morda morali opravljati delo zunaj delovnega časa po sistemu rotacije glede na posebne zahteve posameznih institucij ter delo v pripravljenosti.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati s 24. januarjem!

 

Pogoji za prijavo

Biti morate državljan EU in znati najmanj dva uradna jezika EU, eden od njiju mora biti angleščina ali francoščina.

Za prijavo na delovno mesto upravnega uslužbenca morate imeti visokošolsko izobrazbo – najmanj štiriletni program, ki mu sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj na področju varnosti v povezavi s predvidenimi nalogami, ali visokošolsko izobrazbo – najmanj triletni program, ki mu sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami. Prijavite se lahko tudi, če imate opravljeno enakovredno poklicno usposabljanje, ki je potrjeno z diplomo ali potrdilom, ki jo/ga izda visokošolska institucija ali javna institucija, na primer policijska, vojaška ali obveščevalna akademija, in ki mu sledi vsaj 7 let delovnih izkušenj v povezavi s predvidenimi nalogami.

Za delovno mesto strokovno-tehničnega uslužbenca se zahteva z diplomo potrjena posrednješolska izobrazba v povezavi s predvidenimi nalogami ali opravljeno poklicno usposabljanje (enakovredno 5. ravni evropskega ogrodja kvalifikacij) in najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj. Prijavite se lahko tudi, če imate spričevalo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, ali poklicno usposabljanje (enakovredno 4. ravni evropskega ogrodja kvalifikacij), obema mora slediti najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj.

Pregled izbirnega postopka: 

Prijava

Računalniško podprto testiranje (CBT)

Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener

Ocenjevalni center

Rezervni seznam