Säkerhetsspecialister

Home > Säkerhetsspecialister
Security Guard Listening To Earpiece Against Airplane

Är du en erfaren säkerhetsspecialist? Har du ett säkerhetsgodkännande eller är du beredd att genomgå en säkerhetsutredning? EU-institutionerna söker handläggare och assistenter inom säkerhetsverksamhet, teknisk säkerhet och informations- och dokumentsäkerhet.

Som handläggare blir dina huvuduppgifter att garantera säkerheten för personer, byggnader och känslig och sekretessbelagd information. I ditt jobb kan du också komma att samordna team och projekt.

Som assistent kommer du att hjälpa till med de operativa aspekterna av skyddet av personer, byggnader och känslig och sekretessbelagd information.

Både handläggare och assistenter kan ibland arbeta utanför kontorstid beroende på de olika institutionernas krav. Även jourarbete kan komma i fråga.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Epso strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 24 januari.

 

Är du den vi söker?

Du måste vara EU-medborgare och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska eller franska.

För att söka som säkerhetshandläggare måste du också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år följt av minst sex års yrkeserfarenhet av säkerhetsfrågor med direkt koppling till arbetsuppgifterna eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet. Du kan också söka om du har en motsvarande yrkesutbildning som intygas av ett examensbevis eller intyg utfärdat av ett lärosäte eller en offentlig institution som polis-, militär- eller underrättelsehögskola, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

För tjänsterna som säkerhetsassistent krävs avslutad eftergymnasial utbildning med koppling till arbetsuppgifterna eller yrkesutbildning motsvarande nivå 5 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet. Du kan också söka om du har en examen som ger behörighet till eftergymnasial utbildning eller om du har en yrkesutbildning (motsvarande nivå 4 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer) och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet.

Översikt över urvalsförfarandet: 

Ansökan

Datorbaserade flervalsfrågor

Talent screener

Utvärderingscentrum

Reservlista