Særlig databeskyttelseserklæring for EPSO's kontaktcenter for ansøgere

Forside > Særlig databeskyttelseserklæring for EPSO's kontaktcenter for ansøgere

Hvis du er ansøger og deltager i en EPSO-udvælgelsesprøve, skal du være opmærksom på, at den særlige databeskyttelseserklæring for den relevante tjenestegren gælder

 

Den særlige e-tjeneste

EPSO's kontaktcenter for ansøgere administreres af EPSO's registeransvarlige, Minna Vuorio, der er direktør for EPSO. EPSO's kontaktcenter for ansøgere er en informationstjeneste for borgere og ansøgere, som giver direkte og personligt svar og/eller henviser borgerne til andre relevante kilder til information eller rådgivning om spørgsmål vedrørende udvælgelse af personale til EU's institutioner. Efter behov bliver borgerne henvist til en officiel EU-institution eller et andet organ, der kan løse problemet.
Personoplysningerne behandles i overensstemmelse med afgørelsen om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse af 25. juli 2002).

 

Identifikationsoplysninger

Følgende personoplysninger indsamles via onlineformularen:

  • Obligatoriske felter: fornavn, efternavn, titel, e-mailadresse, ansøgernummer (hvis relevant) og foretrukne kommunikationssprog

  • Valgfrie felter: telefonnummer

Dine personoplysninger indsamles og behandles kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne give dig et svar.

 

Hvem har adgang til oplysningerne, og hvem videregives de til?

Kommissionens tjenestemænd med ansvar for EPSO's kontaktcenter for ansøgere har adgang til dine oplysninger. Dit spørgsmål gemmes på Europa-Kommissionens server, behandles og videresendes eventuelt pr. e-mail til den ekspert, der skal besvare forespørgslen.

Hvis du har sendt dit spørgsmål direkte til Europe Direct-kontaktcentret, bedes du se de særlige databeskyttelsesregler for denne tjeneste.

 

Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

Hos EPSO er oplysningerne kun tilgængelige for særligt udpegede tjenestemænd.
Driften af de servere, som personoplysninger gemmes på, er underlagt Kommissionens sikkerhedsbeslutninger og de bestemmelser, som Direktoratet for Sikkerhed har fastlagt for denne type servere og tjenester.

 

Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine oplysninger?

Du har ikke adgang til de oplysninger, der er gemt på vores server. Hvis du ønsker at slette dine personoplysninger, eller hvis du gerne vil vide, hvilke oplysninger vi har gemt på dine vegne, bedes du sende en besked via kontaktformularen

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Alle de personoplysninger, vi modtager, opbevares på vores server, indtil de slettes ved udgangen af den gældende opbevaringsperiode. For borgere, som ikke er ansøgere, er denne periode 2 år fra den dag, EPSO modtager oplysningerne. Hvis du er ansøger, kan du finde den gældende opbevaringsperiode i den særlige databeskyttelsesmeddelelse for den pågældende udvælgelsesprøve.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om dine personoplysninger, kan du kontakte EPSO's fungerende direktør og registeransvarlige, Minna Vuorio, via webformularen.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket af EPSO i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.