Privaatsusteade isikuandmete kaitse kohta EPSO kandidaatide teabetalituses

Avaleht > Privaatsusteade isikuandmete kaitse kohta EPSO kandidaatide teabetalituses

EPSO valikumenetluses osalevate kandidaatide suhtes kohaldatakse selle valikumenetluse puhul kehtivaid teabetalituse isikuandmete kaitse põhimõtteid

 

E-teenus

EPSO kandidaatide teabetalituse vastutav andmetöötleja on Euroopa Personalivaliku Ameti direktor Minna Vuorio. EPSO kandidaatide teabetalitus annab kodanike ja kandidaatide küsimustele, mis käsitlevad Euroopa institutsioonidesse töötajate värbamist, otse individuaalseid vastuseid ja/või suunab kodanikud muude sobivate teabeallikate või nõustajate juurde. Vajaduse korral antakse kodanikele nõu, millise Euroopa Liidu institutsiooni või muu asutuse ametniku poole peaksid nad oma probleemi lahendamiseks pöörduma.
Töötlemise alusdokument on Euroopa Parlamendi, nõukogu, Euroopa Komisjoni, Euroopa Kohtu, kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ning Euroopa Ombudsmani 25. juuli 2002. aasta otsus nr 2002/620/EÜ, mille tulemusel loodi Euroopa Ühenduste Personalivaliku Amet.

 

Isikuandmed

Veebivormi vahendusel kogutakse järgmiseid isikuandmeid.

  • Kohustuslikud väljad: eesnimi, perekonnanimi, tiitel, e-posti aadress, kandidaadinumber (kui see on olemas), eelistatav suhtluskeel.

  • Vabatahtlik väli: telefoninumber.

Teie isikuandmeid kogutakse üksnes ulatuses, mis on vajalik teile vastuse saatmiseks.

 

Kellel on juurdepääs minu andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie andmed on kättesaadavad komisjoni ametnikele, kes vastutavad EPSO kandidaatide teabetalituse eest. Teie päring salvestatakse Euroopa Komisjoni serverisse, seda töödeldakse ning on võimalik, et see saadetakse e-postiga edasi eksperdile, kelle ülesandeks on päringule vastata.

Otse Europe Directi teabekeskusele saadetud küsimuste puhul kehtivad nende isikuandmete kaitse põhimõtted.

 

Kuidas andmeid kaitstakse?

Euroopa Personalivaliku Ametis on andmed kättesaadavad ainult kindlaksmääratud ametnikele.
Nende serverite toimingute suhtes, kus isikuandmeid hoitakse, kohaldatakse turvalisust käsitlevaid komisjoni otsuseid ning seda liiki servereid ja teenuseid käsitlevaid eeskirju, mille on kehtestanud turvaküsimuste direktoraat.

 

Kuidas saan oma andmeid kontrollida, muuta või kustutada?

Teil ei ole serveris hoitavatele andmetele võimalik otse juurde pääseda. Kui soovite isikuandmed kustutada või saada teada, milliseid teie isikuandmeid serveris hoitakse, saatke sõnum kontaktvormi vahendusel

 

Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Saadud isikuandmeid hoitakse serveris kuni need kustutatakse kohaldatava säilitamistähtaja saabumisel. Kodanike puhul, kes ei ole kandidaadid, on see tähtaeg 2 aastat alates sellest, kui EPSO andmed oma valdusse sai. Kui olete kandidaat, leiate kehtivad säilitamistähtajad oma konkursi/valikumenetluse isikuandmete kaitse põhimõtetest.

 

Kontaktandmed

Teie esitatud isikuandmeid käsitlevate küsimuste ja taotlustega palume pöörduda vastutava töötleja Euroopa Personalivaliku Ameti direktori Minna Vuorio poole, kasutades selleks veebivormi.

Kui arvate, et EPSO on teie isikuandmeid töödeldes rikkunud teie õigusi, saate esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.