EPSOn hakijoiden yhteyspisteen tietosuojaperiaatteet

Home > EPSOn hakijoiden yhteyspisteen tietosuojaperiaatteet

EPSOn valintamenettelyissä hakijoiden henkilötietoihin sovelletaan erityisiä tietosuojaperiaatteita

 

Sähköinen yhteyspiste

EPSOn ylläpitämän hakijoiden yhteyspisteen toiminnasta vastaa EPSOn vt. johtaja Gilles Guillard. Yhteyspiste on kansalaisille ja EPSOn kilpailuihin osallistuville suunnattu palvelu, josta he voivat pyytää neuvoja ja tietoja EU:n toimielinten henkilöstövalintaan liittyvissä kysymyksissä. Yhteyspiste voi tarvittaessa myös ohjata kysyjän kääntymään sellaisen EU:n toimielimen tai viraston edustajan puoleen, jolla on enemmän tietoa asiasta.
Tietojen käsittely perustuu Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta tehtyyn päätökseen (Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, 25.7.2002).

 

Henkilön yksilöintitiedot

Verkkolomakkeella kerätään seuraavat tiedot:

  • Pakolliset kentät: etunimi, sukunimi, titteli, sähköpostiosoite, hakijanumero (tapauksen mukaan), toivottu yhteydenpitokieli

  • Vapaaehtoinen kenttä: puhelinnumero

Huom. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain siinä määrin kuin se on vastaamisen vuoksi välttämätöntä.

 

Kenellä on oikeus tutustua kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Tietoihin voivat tutustua Euroopan komission virkamiehet, jotka vastaavat EPSOn hakijoiden yhteyspisteestä. Käyttäjien lähettämät tiedustelut tallennetaan Euroopan komission palvelimelle, käsitellään ja mahdollisesti lähetetään sähköpostitse asiantuntijalle, joka huolehtii tiedusteluun vastaamisesta.

Suoraan Europe Direct -tietopalveluun lähetettyjä kysymyksiä koskevat Europe Direct -palvelun tietosuojasäännöt.

 

Miten tiedot suojataan?

EPSOssa ainoastaan erikseen nimetyillä virkamiehillä on oikeus nähdä henkilötiedot.
Palvelinten toiminnassa noudatetaan komission turvallisuusosaston päätöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat tämäntyyppisiä palvelimia ja palveluita.

 

Miten tietoja voi tarkistaa, muuttaa tai poistaa?

Euroopan komission palvelimelle tallennetut tiedot eivät ole suoraan yhteyspisteen palvelujen käyttäjien saatavilla. Jos haluat poistaa henkilötietojasi tai haluat tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu, lähetä pyyntö viestilomakkeella

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Kaikkia kerättyjä henkilötietoja säilytetään palvelimella, kunnes ne määräajan jälkeen tuhotaan. Niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole hakijoita, tämä määräaika on 2 vuotta ja alkaa siitä hetkestä, jolloin EPSO on vastaanottanut tiedot. Hakijoita koskevat määräajat näkyvät kilpailua/valintamenettelyä koskevassa tietosuojaselosteessa.

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, ota yhteyttä EPSOn vt. johtajaan Gilles Guillardiin viestilomakkeella.

Jos EPSO mielestäsi ei ole noudattanut oikeuksiasi henkilötietojesi käsittelyssä, voit tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle.