Posebna izjava EPSO-ove Službe za kontakt s kandidatima o zaštiti osobnih podataka

Početna stranica > Posebna izjava EPSO-ove Službe za kontakt s kandidatima o zaštiti osobnih podataka

Ako ste kandidat u EPSO-ovu postupku odabira, na vas se primjenjuje Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka

 

Posebne e-usluge

EPSO-ova Služba za kontakt s kandidatima u nadležnosti je gđe Minne Vuorio, direktorice Europskog ureda za odabir osoblja, koja ima funkciju kontrolora. EPSO-ova Služba za kontakt s kandidatima informativna je služba koja građanima i kandidatima daje izravne i personalizirane odgovore i/ili upućuje građane na druge relevantne izvore informacija ili savjeta o pitanjima koja se odnose na odabir osoblja za radna mjesta u institucijama Europske unije. Građani se prema potrebi upućuju na određenog službenika institucija EU-a ili drugu službu, koji bi im trebali moći riješiti problem.
Obrada podataka temelji se na odluci br. 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Europske komisije, Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Europskog ureda za odabir osoblja.

 

Identifikacijski podaci

U elektroničkom obrascu prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

  • Obvezna polja: ime, prezime, titula, adresa e-pošte, broj kandidata (ako postoji), preferirani jezici za komunikaciju

  • Neobvezno polje: broj telefona

Vaši se osobni podaci prikupljaju i obrađuju samo u mjeri u kojoj je to potrebno da bismo vam mogli odgovoriti.

 

Tko ima pristup vašim podacima i komu se oni otkrivaju?

Pristup vašim podacima imaju službenici Komisije zaduženi za EPSO-ovu Službu za kontakt s kandidatima. Vaš se upit pohranjuje na poslužitelju Europske komisije, obrađuje se, a može se i e-poštom proslijediti stručnjaku zaduženom za odgovaranje na upit.

Za pitanja koja se šalju izravno u KONTAKTNI CENTAR EUROPE DIRECT provjerite posebna pravila te službe o zaštiti podataka.

 

Kako štitimo i čuvamo vaše podatke?

U Europskom uredu za odabir osoblja podaci su dostupni samo ovlaštenim službenicima.
Rad poslužitelja na kojima se pohranjuju osobni podaci usklađen je s Komisijinim odlukama i odredbama o sigurnosti koje je za tu vrstu poslužitelja i usluga utvrdila Uprava za sigurnost.

 

Kako možete provjeriti, promijeniti ili izbrisati svoje podatke?

Nemate izravan pristup podacima pohranjenima na našem poslužitelju. Želite li izbrisati svoje osobne podatke ili vas zanima koji su osobni podaci pohranjeni u vaše ime, možete poslati poruku putem obrasca za upite

 

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Sve osobne podatke koje primimo pohranjujemo na našem poslužitelju do isteka razdoblja čuvanja podataka, kada ih brišemo. Podaci građana koji nisu kandidati čuvaju se 2 godine od dana kada EPSO primi podatke. Ako ste kandidat, razdoblje čuvanja podataka naći ćete u posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka koja se odnosi na vaš natječaj / postupak odabira.

 

Podaci za kontakt

Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi s osobnim podacima koje ste dostavili obratite se putem elektroničkog obrasca gđi Minni Vuorio, direktorici Europskog ureda za odabir osoblja, koja ima funkciju kontrolora.

Ako smatrate da vam je EPSO pri obradi osobnih podataka povrijedio prava, možete podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.