Az EPSO-n belüli pályázói kapcsolattartó szolgálat szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozata

Kezdőlap > Az EPSO-n belüli pályázói kapcsolattartó szolgálat szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozata

Ha Ön részt vesz az EPSO által indított valamelyik kiválasztási eljárásban, kérjük, olvassa el a pályázókra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot

 

A szolgáltatás

Az EPSO-n belül működő pályázói kapcsolattartó szolgálatért adatkezelői minőségben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal igazgatója, Minna Vuorio tartozik felelősséggel. A pályázói kapcsolattartó szolgálat információs szolgáltatást nyújt. Munkatársainak feladata, hogy választ adjanak a lakosság (azon belül is a pályázók) által feltett kérdésekre és/vagy további információforrásokhoz irányítsák őket, illetve hogy tanáccsal lássák el az érdeklődőket az uniós intézmények munkaerő-felvételi gyakorlatával kapcsolatos kérdésekben. Adott esetben a kérdezőt egy olyan uniós tisztviselőhöz vagy szervhez irányítjuk, aki/amely nagyobb valószínűséggel tudja megoldani a konkrét problémát.
Az adatgyűjtés alapjául szolgáló jogszabály: az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal létrehozásáról.

 

Azonosító adatok

Az online formanyomtatvány kitöltésekor az alábbi személyes adatok gyűjtésére kerül sor:

  • Kötelező mezők: vezetéknév, utónév, megszólítás, e-mail-cím, a pályázat azonosító száma (ha van), a kapcsolattartás választott nyelve

  • Nem kötelező mezők: telefonszám

A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának kizárólag az a célja, hogy választ tudjunk adni Önnek.

 

Ki fér hozzá az Ön által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?

A megadott információkhoz az EPSO-n belül működő pályázói kapcsolattartó szolgálatnál dolgozó bizottsági tisztviselők férhetnek hozzá. A megkeresések tárolása és feldolgozása az Európai Bizottság szerverén történik. Előfordulhat az is, hogy a kérdéseket e-mailben továbbítani kell a megválaszolásért felelős szakértőnek.

A közvetlenül a EUROPE DIRECT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTHOZ küldött kérdések kapcsán lásd a központ szolgáltatásspecifikus adatvédelmi nyilatkozatát.

 

Hogyan biztosítjuk az Ön által megadott adatok védelmét?

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalnál az adatokhoz csak az erre kijelölt tisztviselők férhetnek hozzá.
A személyes adatokat tároló szerverek működésére az ilyen típusú szerverekre és szolgáltatásokra vonatkozóan a Biztonsági Igazgatóság által kidolgozott biztonsági határozatok és rendelkezések vonatkoznak.

 

Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

A szerverünkön tárolt adatokhoz Önnek nincs közvetlen hozzáférése. Amennyiben törölni kívánja személyes adatait, vagy tudni szeretné, milyen személyes adatot tárolunk Öntől, kérjük, az erre szolgáló űrlapon keresztül küldjön nekünk üzenetet. 

 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

A begyűjtött személyes adatokat egészen addig tároljuk a szerverünkön, amíg az alkalmazandó megőrzési időszak végén azok megsemmisülnek. Azon érdeklődők esetében, akik nem pályáznak, ez a megőrzési időszak 2 év attól az időponttól számítva, amikor az EPSO az adatokat megkapta. Pályázók esetében a megőrzési időszak hosszát lásd a versenyvizsga/kiválasztási eljárás adatvédelmi nyilatkozatában.

 

Elérhetőségeink

A megadott személyes adataival kapcsolatos kérdésekkel vagy megkeresésekkel kérjük, az erre szolgáló űrlapon keresztül forduljon az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal igazgatójához, az adatkezelői minőségben eljáró Minna Vuorióhoz.

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésekor az EPSO megsértette az Ön jogait, panaszával az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat.