Kandidātiem paredzētā "EPSO" kontaktdienesta paziņojums par konfidencialitāti

Sākumlapa > Kandidātiem paredzētā "EPSO" kontaktdienesta paziņojums par konfidencialitāti

Ja esat kandidāts kādā EPSO atlases procedūrā, ņemiet vērā, ka uz jums attiecas attiecīgais paziņojums par privātumu saistībā ar konkrētu pakalpojumu

 

Konkrētais e-pakalpojums

Par kandidātiem paredzēto EPSO kontaktdienestu atbild datu pārzine Minna Vuorio (Minna Vuorio), Eiropas Personāla atlases biroja direktore. Kandidātiem paredzētais EPSO kontaktdienests ir informācijas pakalpojums, kas tieši atbild uz iedzīvotāju un kandidātu uzdotajiem jautājumiem un/vai iedzīvotājiem norāda citus noderīgus informācijas avotus vai sniedz ieteikumus saistībā ar jautājumiem par personāla atlasi Eiropas Savienības iestādēs. Ja nepieciešams, iedzīvotājiem iesaka vērsties pie ES iestādes vai citas struktūras amatpersonas, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums.
Šīs stratēģijas pamatā ir Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda 2002. gada 25. jūlija lēmums Nr. 2002/620/EK, kura rezultātā tika izveidots Eiropas Personāla atlases birojs.

 

Identifikācijas dati

Ar tiešsaistes veidlapas palīdzību tiek vākti šādi personas dati:

  • obligātie lauki – vārds, uzvārds, uzrunas forma, e-pasta adrese, kandidāta numurs (ja tāds ir), saziņas valoda, kurai dodat priekšroku;

  • izvēles lauks – tālruņa numurs.

Ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiek savākti un apstrādāti tikai tādā mērā, cik nepieciešams, lai sniegtu atbildi.

 

Kam ir pieejami personas dati, un kam tie tiek izpausti?

Jūsu dati ir pieejami Komisijas ierēdņiem, kas strādā kandidātiem paredzētajā EPSO kontaktdienestā. Jūsu pieprasījums glabājas Eiropas Komisijas serverī, tiek apstrādāts un var arī tikt pārsūtīts pa e-pastu speciālistam, kura pienākums ir atbildēt uz šo pieprasījumu.

Attiecībā uz jautājumiem, kas tiek sūtīti "EUROPE DIRECT" KONTAKTCENTRAM, skatiet attiecīgos datu aizsardzības noteikumus.

 

Kā mēs aizsargājam un glabājam personas datus?

Eiropas Personāla atlases birojā datiem var piekļūt tikai attiecīgi norīkoti ierēdņi.
To serveru darbība, kuros glabājas personas dati, atbilst Eiropas Komisijas lēmumiem par drošību un Drošības direktorāta pieņemtajiem noteikumiem par šādiem serveriem un pakalpojumiem.

 

Kā varat pārbaudīt, mainīt vai dzēst savus datus?

Jums nav tiešas piekļuves mūsu serverī glabātajiem datiem. Ja vēlaties dzēst savus personas datus vai vēlaties uzzināt, kādus personas datus par jums glabā, sūtiet pieprasījumu, izmantojot veidlapu

 

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Visi saņemtie personas dati glabājas mūsu serverī līdz attiecīgā glabāšanas perioda beigām, kad tos dzēš. Tādu pilsoņu dati, kuri nav kandidāti, tiek glabāti 2 gadus, skaitot no brīža, kad EPSO ir saņēmis attiecīgos datus. Ja esat kandidāts, uzziniet par glabāšanas ilgumu sava konkursa / atlases procedūras paziņojumā par konfidencialitāti.

 

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par personas datiem, kurus iesniedzāt, sazinieties ar datu pārzini Minnu Vuorio, Eiropas Personāla atlases biroja direktori, izmantojot tīmekļa veidlapu.

Ja uzskatāt, ka EPSO, apstrādājot jūsu personas datus, ir pārkāpis jūsu tiesības, varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.