Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Speċifika Skont is-Servizz għas-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO

Paġna ewlenija > Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Speċifika Skont is-Servizz għas-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO

Jekk inti kandidat fi proċedura ta’ selezzjoni tal-EPSO, jekk jogħġbok innota li tapplika d-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza Speċifika Skont is-Servizz rilevanti

 

Is-servizz elettroniku Speċifiku

Is-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO jopera taħt ir-responsabbiltà tal-Kontrollur, Minna Vuorio, id-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal. Is-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO huwa servizz ta’ informazzjoni għaċ-ċittadini u l-kandidati li jipprovdi tweġibiet diretti, personalizzati u/jew jirreferi liċ-ċittadini għal sorsi ta’ informazzjoni jew pariri rilevanti oħra dwar mistoqsijiet relatati mas-selezzjoni tal-persunal għall-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Fejn ikun adegwat, iċ-ċittadini jiġu riferuti lil uffiċjal tal-istituzzjonijiet tal-UE jew korp ieħor li jkun jista’ jsolvi l-problemi partikolari tagħhom.
Dan il-proċess huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Nru 2002/620/KE tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Ombudsman Ewropew tal-25 ta' Lulju 2002 li tilħaq il-qofol fil-ħolqien tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal.

 

Data ta’ identifikazzjoni

Din id-data personali li ġejja se tinġabar permezz tal-formola online:

  • Oqsma obbligatorji: isem, kunjom, titlu, indirizz tal-email, numru tal-kandidat (fejn applikabbli), lingwi preferuti għall-komunikazzjoni;

  • Qasam fakultattiv: numru tat-telefown

Jekk jogħġbok innota li d-data personali tiegħek tinġabar u tiġi proċessata biss sakemm ikun meħtieġ biex tintbagħatlek tweġiba.

 

Min għandu aċċess għall-informazzjoni tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-uffiċjali tal-Kummissjoni inkarigati mis-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO għandhom aċċess għad-data tiegħek. Il-mistoqsija tiegħek hi maħżuna fuq is-server tal-Kummissjoni Ewropea, hi pproċessata u tista' anke tintbagħat b'email lill-espert responsabbli biex iwieġeb għall-mistoqsija.

Għal mistoqsijiet mibgħuta direttament liċ-ĊENTRU TA’ KUNTATT EUROPE DIRECT jekk jogħġbok iċċekkja r-regoli speċifiċi tagħhom dwar il-protezzjoni tad-data.

 

Kif nipproteġu u nissalvagwardjaw l-informazzjoni tiegħek?

Fl-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal, id-data tista’ tiġi aċċessata biss minn uffiċjali magħżula.
L-operazzjonijiet tas-servers iservu ta’ bażi għad-deċiżjonijiet tas-sigurtà tal-Kummissjoni u d-dispożizzjonijiet stabbiliti mid-Direttorat tas-Sigurtà għal dan it-tip ta’ servers u servizzi.

 

Kif tista’ tivverifika, tbiddel jew tħassar l-informazzjoni tiegħek?

M’għandekx aċċess dirett għad-data maħżuna fis-server tagħna. Jekk tkun tixtieq tħassar id-data personali tiegħek, jew tkun trid taf x’data personali hija maħżuna fuq ismek, jekk jogħġbok ibgħat messaġġ permezz tal-formola ta’ mistoqsija

 

Għal kemm żmien inżommu d-data tiegħek?

Id-data personali kollha riċevuta hija maħżuna fuq is-server tagħna sakemm ma titħassar fi tmiem il-perjodu ta’ żamma applikabbli. Dan il-perjodu huwa ta’ sentejn, li jibdew jgħoddu minn meta l-EPSO tasallu d-data, għal ċittadini li mhumiex kandidati. Jekk inti kandidat, jekk jogħġbok irreferi għad-dikjarazzjoni ta’ privatezza speċifika tal-kompetizzjoni / proċedura ta’ għażla tiegħek għall-perjodi rilevanti ta’ żamma.

 

Informazzjoni ta’ kuntatt

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew rikjesti li għandhom x'jaqsmu mad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur, Minna Vuorio, id-Direttur tal-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal permezz tal-formola web.

Jekk tħoss li d-drittijiet tiegħek ma ġewx rispettati mill-EPSO waqt l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, inti tista’ tressaq ilment lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.