Specifieke privacyverklaring voor de Informatiedienst voor EPSO-kandidaten

Startseite > Specifieke privacyverklaring voor de Informatiedienst voor EPSO-kandidaten

Voor deelnemers aan een EPSO-selectieprocedure geldt een specifieke privacyverklaring

 

Om welke dienst gaat het?

De informatiedienst voor EPSO-kandidaten valt onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Minna Vuorio, directeur van het Europees Bureau voor personeelsselectie. Deze dienst geeft iedereen, maar in het bijzonder EPSO-kandidaten, die informatie vraagt over de werving en selectie van personeel voor de instellingen van de Europese Unie een direct, individueel antwoord en/of verwijst de betrokkene door naar andere relevante bronnen van informatie of advies. Zo nodig wordt de betrokkene in contact gebracht met een medewerker van een EU-instelling of een andere instantie die in staat zou moeten zijn diens probleem op te lossen.
De grondslag voor deze procedure is Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van Europees Bureau voor personeelsselectie.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Met het online contactformulier worden onderstaande gegevens verzameld.

  • Verplichte velden: voornaam, achternaam, aanspreektitel, e-mailadres, kandidaat- of sollicitatienummer (voor zover beschikbaar), voorkeurstalen voor het antwoord

  • Facultatief veld: telefoonnummer

We wijzen u erop dat uw persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt voor zover dat nodig is om u antwoord te geven.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens en met wie worden zij gedeeld?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van de Informatiedienst voor EPSO-kandidaten. Uw vragen worden op een server van de Europese Commissie opgeslagen en verwerkt. Zij worden eventueel ook per e-mail doorgestuurd aan deskundigen die uw vragen moeten beantwoorden.

Voor vragen die aan het Contactcentrum van Europe Direct worden gestuurd, geldt de specifieke privacyverklaring van Europe Direct.

 

Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?

Alleen bepaalde EPSO-medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.
Voor servers waarop persoonsgegevens worden bewaard, gelden de veiligheidsvoorschriften van de Europese Commissie, die door het directoraat Veiligheid worden opgesteld.

 

Hoe kunt u uw gegevens inkijken, wijzigen of wissen?

U hebt geen rechtstreekse toegang tot de gegevens die op onze server zijn opgeslagen. Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen of wilt u weten welke gegevens over u zijn opgeslagen, laat dit ons dan weten via het contactformulier

 

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden na een bepaalde tijd van onze server gewist. Voor wie geen EPSO-kandidaat is, gebeurt dit twee jaar na de ontvangst van de gegevens door EPSO. Bent u kandidaat, dan kunt u in de specifieke privacyverklaring voor het vergelijkend onderzoek of de selectieprocedure waaraan u deelneemt, lezen hoelang uw gegevens worden bewaard.

 

Contactgegevens

Vragen of verzoeken met betrekking tot de door u verstrekte gegevens kunt u via het onderstaande contactformulier richten tot Minna Vuorio, directeur van het Europees bureau voor personeelsselectie.

Bent u van mening dat EPSO zich niet aan de privacyregels heeft gehouden, dan kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.