Posebna izjava o varstvu podatkov kontaktne službe za kandidate EPSO

Domača stran > Posebna izjava o varstvu podatkov kontaktne službe za kandidate EPSO

Kandidate v izbirnem postopku EPSO opozarjamo na posebno izjavo o varstvu podatkov kontaktne službe

 

Spletna storitev

Kontaktna služba za kandidate EPSO deluje pod nadzorom upravljavke podatkov Minne Vuorio, direktorice Evropskega urada za izbor osebja. Kontaktna služba za kandidate EPSO je služba za informacije državljanom in kandidatom, ki na vprašanja v zvezi z izborom osebja za institucije Evropske unije odgovarja neposredno in individualno oziroma napoti na ustrezne druge vire informacij in nasvetov. Po potrebi državljane napoti na uradnika institucije ali drugega organa EU, ki lahko reši njihovo težavo.
Obdelava podatkov temelji na Sklepu Evropskega parlamenta, Sveta, Evropske komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic št. 2002/620/ES z dne 25. julija 2002 o ustanovitvi Evropskega urada za izbor osebja.

 

Identifikacijski podatki

Prek spletnega obrazca zbiramo naslednje osebne podatke:

  • Obvezna polja: ime, priimek, naslavljanje, e-naslov, številka kandidata (če relevantno), izbrani jezik komuniciranja

  • Neobvezna polja: telefonska številka

Opozarjamo, da osebne podatke zbiramo in obdelujemo samo v obsegu, potrebnem za odgovor na vprašanje.

 

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih razkrijemo

Dostop do podatkov imajo uradniki Komisije, ki so odgovorni za kontaktno službo EPSO. Vašo poizvedbo shranimo na strežniku Evropske komisije in jo obdelamo, z elektronsko pošto jo lahko posredujemo strokovnjaku, ki je pristojen za odgovor.

Za osebne podatke pri vprašanjih, poslanih KONTAKTNEMU CENTRU EUROPE DIRECT, veljajo pravila varstva podatkov njihove službe.

 

Kako varujemo in shranjujemo vaše podatke

V Evropskem uradu za izbor osebja imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščeni uradniki.
Strežniki, na katerih so shranjeni osebni podatki, delujejo v skladu z varnostnimi predpisi in določbami Evropske komisije, ki jih je za te vrste strežnikov in storitev sprejel Direktorat za varnost.

 

Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke

Do podatkov, shranjenih na našem strežniku, nimate neposrednega dostopa. Če želite izbrisati svoje osebne podatke ali če želite izvedeti, kateri vaši osebni podatki so shranjeni, nam pošljite sporočilo s kontaktnim obrazcem

 

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Vse zbrane podatke hranimo na našem strežniku do konca veljavnega obdobja hrambe, potem jih izbrišemo. Za podatke državljanov, ki niso kandidati v izbirnem postopku, traja obdobje hrambe 2 leti od dneva, ko jih prejme urad EPSO. Za hrambo podatkov kandidatov v izbirnem postopku velja posebna izjava o varstvu podatkov posameznega natečaja oziroma izbirnega postopka.

 

Kontaktni podatki

Z morebitnimi vprašanji ali zahtevki v zvezi s predloženimi osebnimi podatki se obrnite na upravljavko podatkov Minno Vuorio, direktorico Evropskega urada za izbor osebja. Uporabite spletni obrazec.

Če menite, da je urad EPSO pri obdelavi vaših podatkov kršil vaše pravice, se lahko pritožite evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.