Särskilda regler för skydd av personuppgifter för Epsos kontaktcentrum

Förstasida > Särskilda regler för skydd av personuppgifter för Epsos kontaktcentrum

Om du har ansökt till ett av Epsos urvalsförfaranden, tänk på att det är särskilda regler för skydd av personuppgifter som gäller. 

 

Epsos kontaktcentrum

Personuppgiftsansvarig för Epsos kontaktcentrum är Minna Vuorio, direktör för Europeiska rekryteringsbyrån. Epsos kontaktcentrum är en informationsservice som ger direkta, individuella svar till sökande eller andra och/eller hänvisar till annan information eller rådgivning om rekrytering av personal till Europeiska unionens institutioner. Vid behov hänvisas du till en anställd vid en EU-institution eller annat EU-organ som kan lösa dina specifika problem.
Databehandlingen bygger på Europaparlamentets, rådets, Europeiska kommissionens, domstolens, revisionsrättens och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs och Europeiska ombudsmannens beslut nr 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska rekryteringsbyrån.

 

Vilka personuppgifter samlar ni in?

Vi samlar in följande personuppgifter i vårt webbformulär:

  • Obligatoriska uppgifter: för- och efternamn, titel, mejladress, ansökningsnummer (om tillämpligt) och språkval för kommunikationen.

  • Frivilliga uppgifter: telefonnummer.

Observera att dina personuppgifter bara samlas in och behandlas i den utsträckning som behövs för att svara på din fråga.

 

Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Kommissionsanställda vid Epsos kontaktcentrum har tillgång till dina uppgifter. Din fråga sparas på kommissionens servrar, behandlas och kan också komma att mejlas till en expert som får i uppdrag att svara på din fråga.

För frågor som skickas direkt till informationstjänsten Europa direkt, se deras regler för skydd av personuppgifter.

 

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Inom Epso kan enbart utsedda anställda få tillgång till dina uppgifter.
Driften av de servrar där personuppgifterna sparas omfattas av kommissionens säkerhetsbeslut och de säkerhetsbestämmelser som direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av servrar och tjänster.

 

Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Du har ingen direkt tillgång till de uppgifter som sparas på våra servrar. Om du vill radera dina personuppgifter eller få reda på vilka personuppgifter som sparas på dina vägnar, skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär

 

Hur länge sparar ni mina uppgifter?

Alla insamlade personuppgifter sparas på våra servrar tills de raderas när den gällande lagringstiden löpt ut. Uppgifter från personer som inte är sökande sparas i två år räknat från det att Epso fått uppgifterna. Om du är sökande, vänligen se vilken lagringstid som gäller enligt de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för ditt uttagnings- eller urvalsförfarande.

 

Vem kan jag kontakta?

Om du har frågor om dina personuppgifter, kontakta Epsos direktör och personuppgiftsansvariga Minna Vuorio med hjälp av webbformuläret.

Om du anser att Epso har kränkt dina rättigheter vid behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.