Συντομεύσεις για ειδικούς χαρακτήρες

Αρχική σελίδα > Συντομεύσεις για ειδικούς χαρακτήρες

á

Alt +

160

 

ó

Alt +

162

 

ñ

Alt +

164

Á

Alt +

0193

 

Ó

Alt +

0211

 

Ñ

Alt +

165

ä

Alt +

132

 

ö

Alt +

148

 

¿

Alt +

168

Ä

Alt +

142

 

Ö

Alt +

153

 

¡

Alt +

173

å

Alt +

134

 

ô

Alt +

147

 

æ

Alt +

145

Å

Alt +

143

 

Ô

Alt +

0212

 

Æ

Alt +

146

à

Alt +

133

 

ò

Alt +

149

 

ð

Alt +

0240

À

Alt +

0192

 

Ò

Alt +

0210

 

Ð

Alt +

0208

â

Alt +

131

 

ø

Alt +

0248

 

ß

Alt +

225

Â

Alt +

0194

 

Ø

Alt +

0216

 

þ

Alt +

0254

é

Alt +

130

 

ú

Alt +

163

 

Þ

Alt +

0222

É

Alt +

144

 

Ú

Alt +

0218

 

ç

Alt +

135

ê

Alt +

136

 

ü

Alt +

129

 

Ç

Alt +

128

Ê

Alt +

0202

 

Ü

Alt +

154

 

œ

Alt +

0156

ë

Alt +

137

 

ù

Alt +

151

 

Œ

Alt +

0140

Ë

Alt +

0203

 

Ù

Alt +

0217

 

ÿ

Alt +

152

è

Alt +

138

 

û

Alt +

150

 

 

 

 

È

Alt +

0200

 

Û

Alt +

0219

 

 

 

 

í

Alt +

161

 

 

 

 

 

 

 

 

Í

Alt +

0205

 

 

 

 

 

 

 

 

î

Alt +

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Î

Alt +

0206

 

 

 

 

 

 

 

 

ï

Alt +

139

 

 

 

 

 

 

 

 

Ï

Alt +

0207

 

 

 

 

 

 

 

 

ì

Alt +

141

 

 

 

 

 

 

 

 

Ì

Alt +

0204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο Num Lock είναι ενεργοποιημένο.

Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείτε συντομεύσεις MS Office (π.χ. Ctrl+x) ή το πλήκτρο F5, δεδομένου ότι μπορεί έτσι να διαγράψετε κατά λάθος τη γραπτή σας εργασία.