Специалисти в областта на правото и финансите

Начало > Специалисти в областта на правото и финансите

Вие сте талантлив специалист в областта на правото или финансите? В момента Европейската комисия търси специалисти (AD 7) в следните области:

  1. Конкурентно право
  2. Финансово право
  3. Право в областта на икономическия и паричен съюз
  4. Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС
  5. Защита на евромонетите срещу фалшифициране

Сред задачите в трите области на правото са провеждане на проучвания на пазара, извършване на правни и икономически анализи и оказване на съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (област 1). Служебните задължения включват изготвяне на проекти на законодателни актове и участие в преговори по такива актове, контролиране на съответствието на националните закони с правото на ЕС (област 2), както и участие в съставянето на доклада за конвергенцията във връзка с процесите за присъединяване към еврозоната и в преговорите за присъединяване към ЕС по отношение на Икономическия и паричен съюз (област 3).

Задачите в двете финансови области включват предоставяне на съвети на ведомствата на Комисията и институциите и органите на ЕС относно прилагането и тълкуването на Финансовия регламент (поле 4). Може да извършвате технически анализ на съмнителни монети, да подготвяте сведения относно фалшифицирани евромонети, които да послужат на правоприлагащите органи, и да улеснявате прилагането на законодателството на ЕС относно защитата на еврото срещу измами и фалшифициране (област 5).

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 6 юни!

 

Условия за кандидатстване

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете отлично един от 24-те официални езика на ЕС, както и да имате задоволителни познания по един от следните езици — английски, френски, немски или италиански.

Освен това трябва да имате завършено висше образование с продължителност поне 3 години, последвано от 6 – 9 години професионален опит в съответната област (в зависимост от образованието ви). За кандидатстване в областите финансово право и право в областта на икономическия и паричен съюз е необходима диплома по право.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса, публикувано на 6 юни 2019 г.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса