Specialisté z oblasti práva a financí

Úvod > Specialisté z oblasti práva a financí

Máte specializaci z oboru práva nebo financí? Evropská komise v současné době hledá specialisty (třída AD7) z těchto oblastí:

  1. právo hospodářské soutěže
  2. finanční právo
  3. hospodářská a měnová unie
  4. finanční pravidla rozpočtu EU
  5. ochrana euromincí proti padělání

Pokud jde o tři uvedené právní oblasti, vaším úkolem bude mimo jiné provádět šetření trhu, právní a hospodářské analýzy a být nápomocen/nápomocna nebo zastupovat právní službu Evropské komise v soudních sporech u soudů Evropské unie (obor 1). K náplni práce patří rovněž vypracovávání návrhů právních předpisů a vyjednávání o nich, kontrola souladu vnitrostátních právních předpisů s právními předpisy EU (obor 2) a také účast na přípravě konvergenční zprávy v rámci postupů pro vstup do eurozóny a na jednáních o přistoupení k EU týkajících se hospodářské a měnové unie (obor 3)

Ve dvou uvedených finančních oblastech bude vaším úkolem mimo jiné poskytovat útvarům Komise, orgánům a institucím EU poradenství ohledně provádění a výkladu finančního nařízení (obor 4). Může se jednat o provádění technických analýz podezřelých mincí, přípravu informací o padělcích euromincí pro účely vymáhání práva a pomoc při provádění právních předpisů EU týkajících se ochrany eura proti podvodům a padělání (obor 5).

Instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky lze podávat od 6. června 2019!

 

Máte k této práci předpoklady?

Předpokladem je státní příslušnost země EU, výborná znalost jednoho z 24 jazyků EU a uspokojivá znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny nebo italštiny.

Kromě toho musíte mít nejméně 3leté vysokoškolské vzdělání a 6–9 let odborné praxe v dané oblasti (podle dosaženého vzdělání). Hlásíte-li se na pozici v oblasti finanční právo či právo hospodářské a měnové unie, podmínkou je diplom z oboru právo.

Podrobné informace o požadavcích najdete v oznámení o výběrovém řízení zveřejněném 6. června 2019.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam