Specialister i jura og økonomi

Forside > Specialister i jura og økonomi

Er du en dygtig specialist i jura eller økonomi? Europa-Kommissionen søger i øjeblikket specialister (AD 7) inden for følgende områder:

  1. konkurrenceret
  2. finansret
  3. lovgivning vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union
  4. finansielle regler vedrørende EU's budget og
  5. beskyttelse af euromønter mod falskmøntneri.

På de tre retlige områder består arbejdsopgaverne i at gennemføre markedsundersøgelser, udføre juridiske og økonomiske analyser og bistå eller repræsentere Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste i retssager ved Den Europæiske Unions retsinstanser (område 1). De ansatte vil bl.a. få ansvar for at udarbejde og forhandle lovgivning, at kontrollere, om nationale love er i overensstemmelse med EU-retten (område 2), samt at deltage i udarbejdelsen af konvergensberetningen for euroområdets indrejseprocedurer og forhandlinger om tiltrædelse af EU med hensyn til Den Økonomiske og Monetære Union (område 3).

På de to områder, der vedrører økonomi, består arbejdsopgaverne i at rådgive Kommissionens tjenestegrene og EU-institutioner og -organer om gennemførelsen og fortolkningen af finansforordningen (område 4). De ansatte kan komme til at foretage tekniske analyser af tvivlsomme eksemplarer af euromønter, udarbejde efterretninger om forfalskninger af euromønter til retshåndhævende myndigheder og fremme gennemførelsen af EU-lovgivningen med henblik på at beskytte euroen mod svig og forfalskning (område 5).

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 6. juni!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have indgående kendskab til et af de 24 EU-sprog samt tilfredsstillende kendskab til enten engelsk, fransk, tysk eller italiensk.

Derudover skal du have en universitetsuddannelse af mindst 3 års varighed efterfulgt af 6–9 års erhvervserfaring inden for det relevante område (afhængig af din uddannelse). Du skal være uddannet inden for jura for at ansøge om at deltage i udvælgelsesprøverne inden for finansret og lovgivning vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union.

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven, som offentliggøres den 6. juni 2019.

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste