Õigus- ja finantsvaldkonna spetsialistid

Avaleht > Õigus- ja finantsvaldkonna spetsialistid

Kas olete õigus- või finantsvaldkonna spetsialist? Euroopa Komisjon otsib spetsialiste (AD 7) järgmistes valdkondades:

  1. Konkurentsiõigus
  2. Finantsõigus
  3. Majandus- ja rahaliidu õigus
  4. ELi eelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad
  5. Euromüntide kaitsmine võltsimise eest

Kolmes õigusvaldkonnas hõlmab töö järgmisi ülesandeid: turu-uuringute läbiviimine, õigus- ja majandusanalüüside tegemine ning Euroopa Komisjoni õigustalituse abistamine või esindamine vaidlustes Euroopa Liidu kohtutes (1. valdkond); õigusaktide koostamine ja nende üle läbirääkimiste pidamine, siseriiklike õigusaktide ELi õigusele vastavuse kontrollimine (2. valdkond); osalemine lähenemisaruande ettevalmistamisel euroalaga liitumise raames ja ELiga ühinemise läbirääkimistel majandus- ja rahaliiduga seotud aruteludes (3. valdkond).

Kahes finantsvaldkonnas kuulub tööülesannete hulka komisjoni talituste ning ELi institutsioonide ja organite nõustamine finantsmääruse rakendamise ja tõlgendamise küsimustes (4. valdkond), samuti võltsimiskahtlusega müntide tehniline analüüsimine, õiguskaitseasutustele võltsitud euromüntidega seotud teabe ettevalmistamine ning euro kaitset pettuse ja võltsimise eest käsitlevate ELi õigusaktide rakendamise hõlbustamine (5. valdkond).

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 6. juunist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama ühte ELi 24st keelest väga heal tasemel ning inglise, itaalia, prantsuse või saksa keelt rahuldaval tasemel.

Kandideerimiseks on vaja ka vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud kuue- kuni üheksa-aastast erialast töökogemust asjakohases valdkonnas (vastavalt omandatud erialale). Finantsõiguse ning majandus- ja rahaliidu õiguse valdkonnas kandideerimiseks on nõutav diplom õiguse erialal.

Üksikasjalikku teavet valikukriteeriumite kohta leiate 6. juunil 2019 avaldatud konkursiteatest.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri