Oikeus- ja finanssialan asiantuntijat

Etusivu > Oikeus- ja finanssialan asiantuntijat

Oletko lahjakas oikeus- ja finanssialan asiantuntija? Euroopan komissio etsii parhaillaan seuraavien alojen asiantuntijoita (AD 7):

  1. Kilpailuoikeus
  2. Finanssioikeus
  3. Talous- ja rahaliittoa koskeva oikeus
  4. EU:n talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt
  5. Eurokolikoiden väärentämisen torjunta.

Oikeusalan tehtäviin kuuluu muun muassa markkinatutkimusten sekä oikeudellisten ja taloudellisten analyysien tekeminen ja Euroopan komission oikeudellisen yksikön avustaminen tai edustaminen oikeudenkäynneissä EU:n tuomioistuimissa (ala 1); lainsäädännön laatiminen ja neuvotteleminen sekä sen tarkistaminen, ovatko kansalliset lait unionin oikeuden mukaisia (ala 2); osallistuminen lähentymiskertomuksen valmisteluun euroalueeseen liittymisen valmistelujen osalta ja talous- ja rahaliittoa koskeviin keskusteluihin EU:n jäsenyysneuvottelujen yhteydessä (ala 3).

Finanssialalla tehtäviin kuuluu muun muassa neuvonnan antaminen komission yksiköille, EU:n toimielimille ja elimille varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta ja tulkinnasta (ala 4) sekä teknisten analyysien tekeminen epäilyttäville kolikoille, eurokolikoiden väärentämiseen liittyvän tiedustelutiedon valmistelu lainvalvontaviranomaisten käyttöön ja euron suojaamista petoksilta ja väärentämiseltä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon helpottaminen (ala 5).

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Tartu tilaisuuteen – hakuaika alkaa 6. kesäkuuta!

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä joko englannin, ranskan, saksan tai italian kielen taito.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu 6–9 vuoden työkokemus alalta (vaadittu työkokemus riippuu koulutuksesta). Oikeustieteen tutkinto on välttämätön, jos haluat osallistua finanssioikeuteen tai talous- ja rahaliittoa koskevaan oikeuteen liittyvään kilpailuun.

Lisätietoa vaatimuksista on 6. kesäkuuta 2019 julkaistussa kilpailuilmoituksessa.

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Tietokoneella tehtävät kokeet

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo