Speisialtóirí i réimsí an dlí agus an airgeadais

Etusivu > Speisialtóirí i réimsí an dlí agus an airgeadais

An speisialtóir cumasach thú i réimsí an dlí nó an airgeadais? Tá an Coimisiún Eorpach ag lorg speisialtóirí (AD 7) sna réimsí seo a leanas:

  1. Dlí na hIomaíochta
  2. An Dlí Airgeadais
  3. Dlí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
  4. Na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad an Aontais Eorpaigh agus
  5. An chosaint ar ghóchumadh monaí euro.

Ar na trí réimse a bhaineann leis an dlí, tá cúraimí chun imscrúdú margaidh a dhéanamh, anailís eacnamaíoch agus dlí a dhéanamh agus cuidiú le Seirbhís Dlí an Choimisiúin Eorpaigh aighnis dlí a láimhseáil os comhair Chúirteanna an Aontais Eorpaigh nó ionadaíocht a dhéanamh di i leith na hoibre sin (réimse 1). San áireamh sna dualgais tá reachtaíocht a dhréachtú agus a chaibidliú, comhlíontacht na ndlíthe náisiúnta le dlí an Aontais Eorpaigh a rialú (réimse 2), chomh maith lena bheith rannpháirteach sa tuarascáil chóineasúcháin maidir leis na próisis um theacht isteach sa limistéar euro a ullmhú agus a bheith rannpháirteach i gcaibidlíocht aontachais an Aontais Eorpaigh maidir leis an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta (réimse 3).

Sa dá réimse a bhaineann le réimse an airgeadais tá cúraimí chun comhairle a chur ar ranna an Choimisiúin, ar institiúidí agus ar chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh maidir le cur chun feidhme agus léirmhíniú an Rialacháin Airgeadais (réimse 4). B’fhéidir go mbeadh ort anailís theicniúil a dhéanamh ar mhonaí a bhfuil amhras ann go bhfuil siad góchumtha, faisnéis a ullmhú ar mhonaí euro góchumtha le haghaidh lucht forfheidhmithe an dlí, agus cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a éascú chun an euro a chosaint ar chalaois agus ar ghóchumadh (réimse 5).

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna chun tuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Tá meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna ar phrionsabail bhunaitheacha an Aontais, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, is é sin caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – ar an 6 Meitheamh a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach speisialtóra i réimse an dlí nó an airgeadais ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis nó an Iodáilis.

Chun a bheith incháilithe don phost seo, ní mór duit cúrsa ollscoile 3 bliana ar a laghad a bheith déanta agat agus idir 6 bliana agus 9 mbliana de thaithí oibre sa réimse sin a fuarthas ina dhiaidh sin (ach sin ag brath ar an oideachas atá ort). Ní mór duit dioplóma a bheith agat sa dlí chun a bheith incháilithe do réimsí an dlí airgeadais agus dhlí an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais a fhoilseofar an 6 Meitheamh 2019.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal