Pravni i financijski stručnjaci

Početna stranica > Pravni i financijski stručnjaci

Nadaren ste pravni ili financijski stručnjak? Europska komisija trenutačno traži stručnjake (AD 7) u sljedećim područjima:

  1. pravo tržišnog natjecanja
  2. financijsko pravo
  3. pravo ekonomske i monetarne unije
  4. financijska pravila koja se primjenjuju na proračun EU-a i
  5. zaštita eurokovanica od krivotvorenja.

U trima područjima koja se odnose na pravo poslovi obuhvaćaju vođenje istraga tržišta, obavljanje pravnih i ekonomskih analiza te pružanje pomoći ili zastupanje pravne službe Europske komisije u sporovima pred sudovima Europske unije (prvo područje). Poslovi uključuju izradu zakonodavstva i pregovaranje o njemu, kontrolu usklađenosti nacionalnih zakona sa zakonodavstvom EU-a (drugo područje) te sudjelovanje u pripremi izvješća o konvergenciji za postupke ulaska u europodručje i u pregovorima o pristupanju EU-u s obzirom na ekonomsku i monetarnu uniju (treće područje).

U dvama područjima koja se odnose na financije poslovi uključuju pružanje savjeta službama Komisije, institucijama EU-a i tijelima Unije o provedbi i tumačenju Financijske uredbe (četvrto područje). Mogli biste obavljati tehničku analizu sumnjivih kovanica, pripremati tajna izvješća o krivotvorenim kovanicama za tijela kaznenog progona i olakšavati provođenje zakonodavstva EU-a u zaštiti eura od prijevara i krivotvorenja (peto područje).

Kao zaposlenik institucija i agencija EU-a pridružit ćete se velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO svim kandidatima nastoji pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

Nemojte propustiti ovu sjajnu profesionalnu priliku – prijave počinju 6. lipnja!

 

Imate li potrebne uvjete za prijavu?

Morate biti državljanin države članice EU-a te imati temeljito znanje jednog od 24 službena jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog, francuskog, njemačkog ili talijanskog jezika.

Osim toga, morate imati diplomu visokoškolskog studija u trajanju od najmanje 3 godine nakon koje ste stekli 6 – 9 godina radnog iskustva u predmetnom području (ovisno o stupnju vašeg obrazovanja). Za prijavu za područja financijskog prava i prava ekonomske i monetarne unije potrebna vam je diploma iz prava.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju objavljenoj 6. lipnja 2019.

 

Pregled postupka odabira: 

Prijava

Računalni testovi

Probir talenata/Talent screener

Testovi centra za procjenu

Popis uspješnih kandidata