Teisės ir finansų sričių specialistai

Pradžia > Teisės ir finansų sričių specialistai

Esate gabus teisės ar finansų srities specialistas? Šiuo metu Europos Komisija ieško specialistų (AD 7) šiose srityse:

  1. Konkurencijos teisė
  2. Finansų teisė
  3. Ekonominės ir pinigų sąjungos teisė
  4. ES biudžetui taikomos finansinės taisyklės
  5. Euro monetų apsauga nuo padirbinėjimo

Trijose teisės srityse atliekamos šios užduotys: atlikti rinkos tyrimus, atlikti teisinę ir ekonominę analizę ir teikti pagalbą Europos Komisijos Teisės tarnybai bylinėjantis Europos Sąjungos teismuose arba jai atstovauti (1 sritis). Į atliekamas pareigas gali įeiti teisės aktų rengimas ir derybos dėl jų, tikrinimas, ar nacionalinės teisės aktai atitinka ES teisę (2 sritis), taip pat pagalba rengiant stojimo į euro zoną proceso konvergencijos ataskaitą ir dalyvavimas stojimo į ES derybose dėl ekonominės ir pinigų sąjungos (3 sritis).

Dviejose finansų srityse užduotys apima konsultacijų Komisijos padaliniams, ES institucijoms ir įstaigoms Finansinio reglamento įgyvendinimo ir aiškinimo klausimais teikimą (4 sritis). Jums gali tekti atlikti techninę įtartinų monetų analizę, rengti teisėsaugos institucijoms naudoti skirtą operatyvinę informaciją apie padirbtas euro monetas ir sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti euro apsaugos nuo sukčiavimo ir padirbinėjimo srities ES teisės aktus (5 sritis).

Įsidarbinę ES institucijose ir agentūrose, įsiliesite į daug praktinių žinių turinčią bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios darbo galimybės – paraiškos priimamos nuo birželio 6 d.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti ES piliečiai, labai gerai mokėti vieną iš 24 ES kalbų ir pakankamai gerai mokėti anglų, prancūzų, vokiečių arba italų kalbą.

Be to, būtina turėti bent 3 metų universitetinį išsilavinimą, po kurio įgyta 6–9 metų profesinė patirtis atitinkamoje srityje (priklausomai nuo išsilavinimo). Kandidatams finansų teisės ir ekonominės ir pinigų sąjungos teisės srityse būtina turėti teisės srities diplomą.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama 2019 m. birželio 6 d. paskelbtame pranešime apie konkursą.

 

Atrankos procedūros apžvalga: 

Paraiška

Kompiuteriniai testai

Gabumai/„Talent Screener“

Vertinimo centras

Rezervo sąrašas